Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

.
02/QĐ-UBBC
02/QĐ-UBBC
11:05 - 25/01/2021

Quyết định thành lập các Tiểu ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026

01/TB-UBBC
01/TB-UBBC
11:04 - 22/01/2021

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

1063/QĐ-UBND
1063/QĐ-UBND
21:41 - 30/11/-0001

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Thành