Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Xây dựng Đảng 08:50 20/05/2023 (355)

Các địa phương tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng

Cỡ chữ
Đảng bộ các địa phương: Xuân Liên, Đan Trường, Xuân Hội, Xuân Lĩnh, thị trấn Xuân An vừa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


* Cùng dự tại xã Xuân Liên có Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Viết Hưng.

Qua nửa nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, tác động bởi tình hình an ninh thế giới, ngân sách địa phương có nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật.


Chủ trì hội nghị.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Liên khóa XXIV đã đề ra 29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tính đến nửa nhiệm kỳ đã có 9 chỉ tiêu đạt và vượt. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, phong trào xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả; cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.

Đảng ủy xã đã tập trung xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về việc học tập và làm theo Bác luôn được quan tâm thực hiện và ngày càng đi vào chiều sâu.


Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Viết Hưng: đề nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình thực tế để từ đó có những giải pháp cụ thể, thiết thực, tập trung cao hoàn thành các chỉ tiêu khó, chỉ tiêu chưa đạt. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm các mặt công tác kiểm tra, dân vận, công tác rà soát, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.


* Dự hội nghị tại xã Đan Trường có Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp.

Tại đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, Đan Trường đã đề ra 25 chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện, đến giữa nhiệm kỳ đã có 7 chỉ tiêu vượt; 10 chỉ tiêu hoàn thành và còn 8 chỉ tiêu chưa hoàn thành gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; khu dân cư mẫu; trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia BHYT; tỷ lệ hộ nghèo; thành lập mới HTX, THT; tỷ lệ sinh con thứ 3; tỷ lệ đảng viên bình quân kết nạp hàng năm.


Chủ trì hội nghị.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên; cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Đan Trường cũng đã được công nhận xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức, địa phương, đơn vị, trở thành ý thức tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và Nhân dân.


Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt, nêu một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp thực hiện thời gian tới. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đan Trường đề ra mục tiêu chính đó là xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.


Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp và lãnh đạo xã Đan Trường trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên...


...khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Đan Trường cũng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5 cho các đảng viên từ 40-75 năm tuổi đảng; khen thưởng 4 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


* Dự hội nghị tại xã Xuân Hội có Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền Xuân Hội đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, qua đó đạt được một số kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường củng cố đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.


Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng: Xuân Hội cần huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá; đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra; chú trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới….

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Xuân Hội đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng. quá trình học tập và làm theo được gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng trao huy hiệu đảng cho các đảng viên.

....khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Xuân Hội cũng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các đảng viên từ 30-60 năm tuổi đảng; Khen thưởng 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


* Dự hội nghị tại xã Xuân Lĩnh có Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phan Văn Thư.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền Xuân Lĩnh đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, qua đó đạt được một số kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường củng cố đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.


Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phan Văn Thư phát biểu tại hội nghị.

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Xuân Lĩnh đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng. quá trình học tập và làm theo được gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào chiều sâu và lan tỏa trong cán bộ, đang viên, Nhân dân.


Lãnh đạo xã Xuân Lĩnh khen thưởng các tập thể....


...các cá nhân.

Tại hội nghị, Xuân Lĩnh cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


* Dự hội nghị tại thị trấn Xuân An có Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trần Thế Tài.

Kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy thị trấn Xuân An có 12/28 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó nổi bật nhất là đã thu hút 28 dự án đầu tư trên địa bàn, với tổng kinh phí các dự án trên 86 triệu đồng. Thương mại – dịch vụ phát triển mạnh; phong trào xây dựng đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.


Chủ trì hội nghị.

Trong 2 năm qua, thị trấn Xuân An đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; tinh thần, thái độ, trách nhiệm với công việc được giao của từng cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét. Công tác phê bình và tự phê bình, đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được chú trọng.


Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy Trần Thế Tài: đề nghị Đảng bộ thị trấn Xuân An tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm các mặt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Anh Đức – Trung Kiên – Hồng Quang

 

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu