Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Xây dựng Đảng 11/01/2021 (157)

Các địa phương Xuân Liên, Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ và Xuân Hồng tổng kết công tác xây dựng Đảng

Cỡ chữ
Đảng ủy các xã Xuân Liên, Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ và Xuân Hồng vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

* Đảng bộ xã Xuân Liên vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 


Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp.

Năm 2020, được sự quan tâm của các cấp, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Xuân Liên đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Cơ cấu kinh tế Xuân Liên chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu nhập trên các lĩnh vực đạt 250 tỷ đồng; thu ngân sách đạt gần 9 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được quan tâm. Trong xây dựng nông thôn mới, Xuân Liên đã tập trung nâng cao các tiêu chí, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.


Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp: Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Liên cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm…

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; tổ chức quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...


Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc...

Năm 2021, Đảng ủy xã Xuân Liên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân.

* Đảng ủy xã Xuân Lĩnh vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 


Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phan Văn Thư.

Năm 2020, Đảng ủy xã Xuân Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 6%; tổng giá trị sản xuất đạt 126 tỷ đồng nhu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo còn 2,83%; tổng thu ngân sách đạt 10,3 tỷ đồng; tỷ lệ người dân tham gia bao hiểm y tế đạt 93%. Cán bộ và Nhân dân  Xuân Lĩnh đã và đang tích cực nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.


Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Xuân Lĩnh đã quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp và đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo Bác tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân nên các vụ việc xẩy ra đều được giải quyết ngay tại cơ sở.


Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc...

Năm 2021, Xuân Lĩnh tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XIV đã đề ra.

* Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, quản lý điều hành của của chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực của phấn đấu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Xuân Mỹ đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.


Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Trần Quỳnh Thao.

Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, phát triển và đạt được một số kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt trên 14%; tổng thu nhập xã hội ước đạt hơn 174 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 3%; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 92%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 94%.

Trong xây dựng Nông thôn mới, năm 2020 Xuân Mỹ tập trung chỉ đạo bà con chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, công trình vệ sinh, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.


Chủ trì hội nghị

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; chất lượng sinh hoạt Chi bộ ngày càng được nâng lên.

Qua bình xét cuối năm, 100% chi bộ ở Xuân Mỹ đều hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 20%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 70,5%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.


Cũng nhân dịp này,  Đảng ủy xã Xuân Mỹ trao huy hiệu cho các đảng viên từ 40 năm đến 70 năm tuổi...


... trao thưởng cho 2 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 

* Năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn chung của tỉnh, của huyện nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền địa phương nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã Xuân Hồng đạt được những kết quả quan trọng. 


Cùng dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 tại xã Xuân Hồng có Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lê Hữu Hưng

Tổng thu ngân sách đạt 18 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thức đạt 3.207 tấn; Tốc độ tăng trưởng đạt 11%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,9 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,47%%, giảm 0,5% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.


Chủ trì hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Xuân Hồng đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau tổ chức Đại hội Đảng bộ xã thành công, công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo, kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo đảm bảo đúng quy hoạch, quy định, tạo sự đoàn kết trong đảng bộ.


Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lê Hữu Hưng phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, Xuân Hồng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên khoáng sản; tập trung quyết liệt để xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố tổ chức Đảng, quan tâm công tác cán bộ, phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.


Tại hội nghị, Đảng ủy Xuân Hồng đã tổ chức trao tặng giấy khen cho 4 tập thể...


... và 35 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Nhóm PV

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu