Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Các văn bản khác

.
09/ĐA-UBND
09/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019

03/ĐA-UBND
03/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ hè thu - mùa năm 2019

01/ĐA-UBND
01/ĐA-UBND

Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm tiếp theo

14/ĐA-UBND
14/ĐA-UBND

Đề án một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020

1605/HD-UBND
1605/HD-UBND

Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2018

12/ĐA-UBND
12/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ xuân năm 2019

06/ĐA-UBND
06/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ Đông năm 2018

01/PCTT
01/PCTT

Lênh sơ tán dân

09/ĐA-UBND
09/ĐA-UBND

Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nghi Xuân giai đoạn từ năm 2018-2020 và định hướng những năm tiếp theo

07/ĐA-UBND
07/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ xuân năm 2018

08/PCTT
08/PCTT

Lệnh sơ tán dân