Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Các văn bản khác

.
11/ĐA-UBND
11/ĐA-UBND

Đề án vị trí việc làm Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân

10/ĐA-UBND
10/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ Đông năm 2020

70/PA-UBND
07/ĐA-UBND
07/ĐA-UBND

Đề án Thành lập Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân

06/ĐA-UBND
06/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ Hè thu - mùa năm 2020

05/ĐA-UBND
05/ĐA-UBND

Đề án "Sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện"

35/BCĐ
35/BCĐ

Về việc khẩn trương chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

03/ĐA-UBND
03/ĐA-UBND

Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS

04/ĐA-UBND
04/ĐA-UBND

Đề án hợp nhất Trung tâm Dân số -KHHGĐ với Trung tâm Y tế dự phòng thành Trung tâm Y tế.

10/ĐA-UBND
10/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2020

09/ĐA-UBND
09/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019

03/ĐA-UBND
03/ĐA-UBND

Đề án sản xuất vụ hè thu - mùa năm 2019

01/ĐA-UBND
01/ĐA-UBND

Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm tiếp theo

14/ĐA-UBND
14/ĐA-UBND

Đề án một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020

1605/HD-UBND
1605/HD-UBND

Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2018