Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Các văn bản khác

.
07/ĐA-UBND
07/ĐA-UBND
16:50 - 26/11/2021

Đề án Tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân trên cơ sở bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn huyện

77/CTR-UBND
77/CTR-UBND
11:14 - 26/08/2021

Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

06/ĐA-UBND
06/ĐA-UBND
22:48 - 23/08/2021

Đề án sản xuất vụ Đông năm 2021

77/CTR-UBND
77/CTR-UBND
22:26 - 10/07/2021

Chương trình Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

02/ĐA-UBND
02/ĐA-UBND
10:41 - 28/05/2021

Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Nghi Xuân, giai đoạn 2021 - 2025

01/ĐA-UBND
01/ĐA-UBND
16:17 - 04/05/2021

Đề án sản xuất vụ Hè thu - mùa năm 2021

07/CTR-UBND
07/CTR-UBND
17:33 - 22/01/2021

Chương tình hành động thực hiện NQ 02 của BCH đảng bộ huyện giai đoạn 2020 -2025

105/CTR-UBND
105/CTR-UBND
22:30 - 31/12/2020

Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

1/CTPH-UBND-MTTQ
1/CTPH-UBND-MTTQ
17:37 - 17/12/2020

Chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên năm 2021

14/ĐA - UBND
14/ĐA - UBND
16:47 - 02/12/2020

Đề án phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn giai đoạn 2021-2023

13/ĐA - UBND
13/ĐA - UBND
17:20 - 30/11/2020

Đề án sản xuất vụ xuân năm 2021

11/ĐA-UBND
11/ĐA-UBND
08:30 - 05/10/2020

Đề án vị trí việc làm Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân

10/ĐA-UBND
10/ĐA-UBND
07:35 - 04/09/2020

Đề án sản xuất vụ Đông năm 2020

70/PA-UBND
70/PA-UBND
16:17 - 18/08/2020

07/ĐA-UBND
07/ĐA-UBND
17:06 - 20/05/2020

Đề án Thành lập Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân