Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Chỉ thị

.
08/CT-CTUBND
08/CT-CTUBND

Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

07/CT-UBND
07/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

06/CT-UBND
06/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

05/CT-CTUBND
05/CT-CTUBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản

39/KH-UBND
39/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động khai trương mùa du lịch biển năm 2019

04/CT-UBND
04/CT-UBND

Chỉ thị về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019

03/CT-UBND
03/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

02/CT-UBND
02/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán

01/CT-UBND
01/CT-UBND

Chỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

10/CT-UBND
10/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất, dân sinh năm 2019

09/CT-UBND
09/CT-UBND

Chỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Nghi Xuân

08/CT-UBND
08/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh