Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Chỉ thị

.
04/CT-UBND
04/CT-UBND

Chỉ thị Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

03/CT-CTUBND
03/CT-CTUBND

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

02/CT-CTUBND
02/CT-CTUBND

Chỉ thị Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở

01/CT-UBND
01/CT-UBND

Chỉ thị Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

9/CT - UBND
9/CT - UBND

Chỉ thị Về việc Tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2021

08/CT-UBND
08/CT-UBND

Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021

07/CT-UBND
07/CT-UBND

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và quản lý sử dụng đất nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện

1548/UBND-VPĐP
05/CT-UBND
05/CT-UBND

Chỉ thị Về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020

04/CT-UBND
04/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020

02/CT-CTUBND
02/CT-CTUBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ Môi trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh tý năm 2020

01/CT-UBND
01/CT-UBND

Chỉ thị Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán

09/CT-UBND
09/CT-UBND

Chỉ thị về việc tổ chức ra quân làm thủy lợi và tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2020

08/CT-CTUBND
08/CT-CTUBND

Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

07/CT-UBND
07/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Nghi Xuân