Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược định hướng, quy hoạch

.
2324/UBND - KTHT
2324/UBND - KTHT

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một số khu dân cư trên địa bàn huyện Nghi Xuân

1297/UBND-TCKH
1297/UBND-TCKH

Công văn về việc thông báo việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan về Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2)

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Xuân An
04/TTr-UBND
04/TTr-UBND

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đô thị Du lịch Xuân Đan – Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500

05/TTr-UBND
05/TTr-UBND

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Xuân Trường - Xuân Hội

06/TTr-UBND
06/TTr-UBND

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đô thị - Du lịch - Dịch vụ Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500

192/TTr-UBND
192/TTr-UBND

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân; tỷ lệ 1/500

193/TTr-UBND
193/TTr-UBND

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; tỷ lệ 1/500

189/TTr-UBND
189/TTr-UBND

Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới Xuân Hồng gắn với phát triển TMDV du lịch đền Chợ Củi tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

189/TTr-UBND
189/TTr-UBND

Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới Xuân Hồng gắn với phát triển TMDV du lịch đền Chợ Củi tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

1918/UBND-KT&HT
1918/UBND-KT&HT

Công văn về việc báo cáo các nội dung liên quan đến tiến độ lập đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Xuân An và đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận

1919/UBND-KT&HT
1919/UBND-KT&HT

Công văn về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Xuân Lĩnh

1946/UBND-KT&HT
1946/UBND-KT&HT

Công văn về việc triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

179/TTr-UBND
179/TTr-UBND

Tờ trình Về việc thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Dự án nhà máy nước các xã Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián huyện Nghị Xuân

1845/UBND-KT&HT
1845/UBND-KT&HT

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân