Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

.
NQ Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030  của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
NQ Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng  Khu Dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp du lịch trải nghiệm Xuân Hội,  huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500
NQ Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng  Khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Sông Lam, thị trấn Xuân An,  huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500
1163/QĐ-UBND
1163/QĐ-UBND
20:53 - 18/04/2022

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc lập quy hoạch chung đô thị và các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện Nghi Xuân

638/UBND-KTHT
638/UBND-KTHT
20:45 - 14/04/2022

Về việc báo cáo về ban hành quy định quản lý và công bố quy hoạch

600/UBND-KTHT
600/UBND-KTHT
20:44 - 07/04/2022

Về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới Xuân Liên

587/UBND-KTHT
587/UBND-KTHT
20:42 - 06/04/2022

Về việc thỏa thuận đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân

704/TB-UBND
704/TB-UBND
20:47 - 05/04/2022

Thông báo Về việc nghỉ hưu đối với công chức

34/KH-UBND
34/KH-UBND
08:11 - 17/03/2022

Kế hoạch Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022

33/KH-UBND
33/KH-UBND
08:12 - 16/03/2022

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý Dược, mỹ phẩm , phòng chống Covid-19 tại cơ sở bán lẻ thuốc 2022

32/KH-UBND
32/KH-UBND
08:31 - 07/03/2022

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022

16/TTr-UBND
16/TTr-UBND
08:02 - 04/03/2022

Tờ trình Đề nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân 2021-2030

31/KH-UBND
31/KH-UBND
08:31 - 04/03/2022

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022

29/KH-UBND
29/KH-UBND
08:27 - 03/03/2022

Kế hoạch Triển khai công tác văn thư lưu trữ năm 2022

30/KH-UBND
30/KH-UBND
08:28 - 03/03/2022

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2022