Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

.
599/UBND-KTHT
599/UBND-KTHT

Công văn về việc tham mưu đề nghị lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam bờ sông Lam, huyện Nghi Xuân

585/UBND-KTHT
585/UBND-KTHT

Công văn về việc xin ý kiến về chủ trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân

554/UBND-KTHT
554/UBND-KTHT

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Đan Trường

537/UBND-KTHT
537/UBND-KTHT

Công văn về việc báo cáo giải trình một số nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị - dịch vụ - du lịch Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500 và Quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500

543/UBND-KTHT
543/UBND-KTHT

Công văn về việc xin ý kiến về chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị nam bờ sông Lam từ nguồn vốn xã hội hóa

40/KH-UBND
40/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 263/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và hộ gia đình cận nghèo

39/KH-UBND
39/KH-UBND

Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)

441/UBND-KTHT
441/UBND-KTHT

Công văn về việc xin ý kiến về chủ trương lập quy hoạch chi tiết một số Khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn huyện từ nguồn vốn xã hội hóa

18/TTr-UBND
18/TTr-UBND

Tờ trình Đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đô thị thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

413/UBND-KTHT
413/UBND-KTHT

Công văn về việc xin ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Khu du lịch biển và sân golf Xuân Thành

414/UBND-KTHT
414/UBND-KTHT

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại TT. Tiên Điền

415/UBND-KTHT
415/UBND-KTHT

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Xuân Lam

19/TTr-UBND
19/TTr-UBND

Tờ trình Đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới Tân Ninh Châu, tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

15/TTr-UBND
15/TTr-UBND

Tờ trình Về việc thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị - Du lịch - Dịch vụ Xuân Yên,huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500

297/UBND-KTHT
297/UBND-KTHT

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp du lịch trải nghiệm tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân