Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

.
32/KH-UBND
32/KH-UBND
08:31 - 07/03/2022

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022

16/TTr-UBND
16/TTr-UBND
08:02 - 04/03/2022

Tờ trình Đề nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân 2021-2030

31/KH-UBND
31/KH-UBND
08:31 - 04/03/2022

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022

29/KH-UBND
29/KH-UBND
08:27 - 03/03/2022

Kế hoạch Triển khai công tác văn thư lưu trữ năm 2022

30/KH-UBND
30/KH-UBND
08:28 - 03/03/2022

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2022

27/KH-UBND
27/KH-UBND
08:24 - 01/03/2022

Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2022

28/KH-UBND
28/KH-UBND
08:26 - 01/03/2022

Kế Hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022

26/KH-UBND
26/KH-UBND
08:17 - 28/02/2022

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn huyện

23/KH-UBND
23/KH-UBND
08:16 - 22/02/2022

Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

14/KH-UBND
14/KH-UBND
08:55 - 09/02/2022

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022

13/KH-UBND
13/KH-UBND
08:48 - 08/02/2022

Kế hoạch Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm năm 2022

12/KH-UBND
12/KH-UBND
08:47 - 20/01/2022

Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Nghi Xuân năm 2022

08/KH-UBND
08/KH-UBND
08:45 - 13/01/2022

Kế hoạch Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức, người hợp đồng lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện năm 2022

05/KH-UBND
05/KH-UBND
08:44 - 12/01/2022

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Nghi Xuân năm 2022

21/UBND-NN
21/UBND-NN
10:38 - 05/01/2022

Về việc cung cấp thông tin phục vụ lập Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050