Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

.
23/KH-UBND
23/KH-UBND
08:16 - 22/02/2022

Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

14/KH-UBND
14/KH-UBND
08:55 - 09/02/2022

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022

13/KH-UBND
13/KH-UBND
08:48 - 08/02/2022

Kế hoạch Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm năm 2022

12/KH-UBND
12/KH-UBND
08:47 - 20/01/2022

Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Nghi Xuân năm 2022

08/KH-UBND
08/KH-UBND
08:45 - 13/01/2022

Kế hoạch Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức, người hợp đồng lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện năm 2022

05/KH-UBND
05/KH-UBND
08:44 - 12/01/2022

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Nghi Xuân năm 2022

21/UBND-NN
21/UBND-NN
10:38 - 05/01/2022

Về việc cung cấp thông tin phục vụ lập Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

138/CTR-UBND
138/CTR-UBND
07:49 - 24/11/2021

Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

137/KH-UBND
137/KH-UBND
17:56 - 19/11/2021

Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 năm 2021

2281/UBND-KTHT
2281/UBND-KTHT
23:45 - 17/11/2021

Về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Xuân An (giai đoạn 2)

135/KH-UBND
135/KH-UBND
18:01 - 15/11/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập hằng năm, bổ sung năm 2021

57/NQ-HĐND
57/NQ-HĐND
21:49 - 24/09/2021

Về việc thông qua Đồ án Quyy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Du lịch Xuân Trường - Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

1740/UBND-KTHT
1740/UBND-KTHT
10:15 - 10/09/2021

Về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị du lịch Xuân Trường – Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

103/KH-UBND
103/KH-UBND
22:29 - 27/08/2021

Kế hoạch Thực hiện Chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021-2030

100/KH-UBND
100/KH-UBND
22:20 - 25/08/2021

Kế hoạch Thực hiện Đề án Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2 (2021 - 2025) trên địa bàn huyện