Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

.
138/CTR-UBND
138/CTR-UBND
07:49 - 24/11/2021

Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

137/KH-UBND
137/KH-UBND
17:56 - 19/11/2021

Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 năm 2021

2281/UBND-KTHT
2281/UBND-KTHT
23:45 - 17/11/2021

Về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Xuân An (giai đoạn 2)

135/KH-UBND
135/KH-UBND
18:01 - 15/11/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập hằng năm, bổ sung năm 2021

57/NQ-HĐND
57/NQ-HĐND
21:49 - 24/09/2021

Về việc thông qua Đồ án Quyy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Du lịch Xuân Trường - Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

1740/UBND-KTHT
1740/UBND-KTHT
10:15 - 10/09/2021

Về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị du lịch Xuân Trường – Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

103/KH-UBND
103/KH-UBND
22:29 - 27/08/2021

Kế hoạch Thực hiện Chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021-2030

100/KH-UBND
100/KH-UBND
22:20 - 25/08/2021

Kế hoạch Thực hiện Đề án Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2 (2021 - 2025) trên địa bàn huyện

101/KH-UBND
101/KH-UBND
22:21 - 25/08/2021

Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2027

98/KH-UBND
98/KH-UBND
23:14 - 24/08/2021

Kế hoạch Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập TB

99/KH-UBND
99/KH-UBND
23:15 - 24/08/2021

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

1558/UBND-KTHT
1558/UBND-KTHT
17:03 - 19/08/2021

Về việc xin ý kiến Quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất công trình: Cải tạo, mở rộng Bưu cục Gia Lách kết hợp làm trung tâm khai thác huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

1545/UBND-KTHT
1545/UBND-KTHT
21:26 - 18/08/2021

Về việc lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị - thương mại - du lịch Lam Hồng, huyện Nghi Xuân

1387/UBND-KTHT
1387/UBND-KTHT
17:40 - 02/08/2021

Công văn về việc ý kiến điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Khu nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân

89/KH-UBND
89/KH-UBND
21:18 - 28/07/2021

Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ