Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

.
101/KH-UBND
101/KH-UBND
22:21 - 25/08/2021

Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2027

98/KH-UBND
98/KH-UBND
23:14 - 24/08/2021

Kế hoạch Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập TB

99/KH-UBND
99/KH-UBND
23:15 - 24/08/2021

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

1558/UBND-KTHT
1558/UBND-KTHT
17:03 - 19/08/2021

Về việc xin ý kiến Quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất công trình: Cải tạo, mở rộng Bưu cục Gia Lách kết hợp làm trung tâm khai thác huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

1545/UBND-KTHT
1545/UBND-KTHT
21:26 - 18/08/2021

Về việc lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị - thương mại - du lịch Lam Hồng, huyện Nghi Xuân

1387/UBND-KTHT
1387/UBND-KTHT
17:40 - 02/08/2021

Công văn về việc ý kiến điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Khu nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân

89/KH-UBND
89/KH-UBND
21:18 - 28/07/2021

Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ

90/KH-UBND
90/KH-UBND
21:20 - 28/07/2021

Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Lãnh đạo UBND và Công an cấp xã

86/KH-UBND
86/KH-UBND
17:08 - 26/07/2021

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện

87/KH-UBND
87/KH-UBND
17:10 - 26/07/2021

Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học & công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

1319/UBND-KTHT
1319/UBND-KTHT
20:10 - 26/07/2021

Về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Xuân Hải

1312/UBND-KTHT
1312/UBND-KTHT
20:13 - 26/07/2021

Công văn về việc rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch đấu nối các CHXD vào các tuyến đường Quốc lộ

1264/UBND-KTHT
1264/UBND-KTHT
22:34 - 20/07/2021

Công văn về việc rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

80/KH-UBND
80/KH-UBND
22:13 - 19/07/2021

Kế hoạch Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030

1258/UBND-KTHT
1258/UBND-KTHT
22:29 - 19/07/2021

Công văn về việc đề xuất bổ sung quy hoạch đấu nối vào các tuyến quốc lộ