Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

.
96/BC-UBND
96/BC-UBND
16:01 - 26/03/2021

Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 24/02/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXI về phát triển và quản lý đô thị trên địa bàn huyện Nghi Xuân giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030

40/KH-UBND
40/KH-UBND
14:11 - 24/03/2021

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 263/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và hộ gia đình cận nghèo

39/KH-UBND
39/KH-UBND
14:07 - 23/03/2021

Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)

441/UBND-KTHT
441/UBND-KTHT
10:59 - 23/03/2021

Công văn về việc xin ý kiến về chủ trương lập quy hoạch chi tiết một số Khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn huyện từ nguồn vốn xã hội hóa

18/TTr-UBND
18/TTr-UBND
08:32 - 18/03/2021

Tờ trình Đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đô thị thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

413/UBND-KTHT
413/UBND-KTHT
21:22 - 18/03/2021

Công văn về việc xin ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Khu du lịch biển và sân golf Xuân Thành

414/UBND-KTHT
414/UBND-KTHT
21:23 - 18/03/2021

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại TT. Tiên Điền

415/UBND-KTHT
415/UBND-KTHT
21:24 - 18/03/2021

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Xuân Lam

19/TTr-UBND
19/TTr-UBND
08:34 - 17/03/2021

Tờ trình Đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới Tân Ninh Châu, tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

15/TTr-UBND
15/TTr-UBND
10:43 - 10/03/2021

Tờ trình Về việc thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị - Du lịch - Dịch vụ Xuân Yên,huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500

297/UBND-KTHT
297/UBND-KTHT
20:08 - 02/03/2021

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp du lịch trải nghiệm tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

298/UBND-KTHT
298/UBND-KTHT
20:08 - 02/03/2021

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tại thị trấn Tiên Điền và xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

475/QĐ-UBND
475/QĐ-UBND
07:35 - 04/02/2021

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết mở rộng Cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân; tỷ lệ 1/500

503/QĐ-UBND
503/QĐ-UBND
07:38 - 04/02/2021

Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; tỷ lệ 1/500

2324/UBND - KTHT
2324/UBND - KTHT
21:03 - 21/12/2020

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một số khu dân cư trên địa bàn huyện Nghi Xuân