Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

.
1297/UBND-TCKH
1297/UBND-TCKH
08:19 - 17/07/2020

Công văn về việc thông báo việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan về Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2)

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Xuân An
943/QĐ-UBND
943/QĐ-UBND
07:42 - 23/03/2020

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2.000

856/QĐ-UBND
856/QĐ-UBND
07:40 - 17/03/2020

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận (nay là thị trấn Tiên Điền), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2.000

856/QĐ - UBND
856/QĐ - UBND
10:00 - 17/03/2020

Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận (nay là thị trấn Tiên Điền), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2.000

04/TTr-UBND
04/TTr-UBND
08:26 - 13/01/2020

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đô thị Du lịch Xuân Đan – Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500

05/TTr-UBND
05/TTr-UBND
08:27 - 13/01/2020

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Xuân Trường - Xuân Hội

06/TTr-UBND
06/TTr-UBND
08:28 - 13/01/2020

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đô thị - Du lịch - Dịch vụ Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500

192/TTr-UBND
192/TTr-UBND
11:06 - 04/12/2019

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân; tỷ lệ 1/500

193/TTr-UBND
193/TTr-UBND
11:11 - 04/12/2019

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; tỷ lệ 1/500

189/TTr-UBND
189/TTr-UBND
07:39 - 28/11/2019

Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới Xuân Hồng gắn với phát triển TMDV du lịch đền Chợ Củi tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

189/TTr-UBND
189/TTr-UBND
11:07 - 28/11/2019

Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới Xuân Hồng gắn với phát triển TMDV du lịch đền Chợ Củi tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

1918/UBND-KT&HT
1918/UBND-KT&HT
11:14 - 25/11/2019

Công văn về việc báo cáo các nội dung liên quan đến tiến độ lập đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Xuân An và đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận

1919/UBND-KT&HT
1919/UBND-KT&HT
11:16 - 25/11/2019

Công văn về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Xuân Lĩnh

1946/UBND-KT&HT
1946/UBND-KT&HT
11:19 - 25/11/2019

Công văn về việc triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân