Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

.
179/TTr-UBND
179/TTr-UBND
11:06 - 20/11/2019

Tờ trình Về việc thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Dự án nhà máy nước các xã Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián huyện Nghị Xuân

1845/UBND-KT&HT
1845/UBND-KT&HT
11:13 - 12/11/2019

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

1731/UBND-KT&HT
1731/UBND-KT&HT
11:10 - 25/10/2019

Công văn về việc đề xuất lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Xuân Thành,huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

1704/UBND-KT&HT
1704/UBND-KT&HT
11:08 - 22/10/2019

Công văn về việc rà soát phương án phát triển hạ tầng Thương mại tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

1904/QĐ-UBND
1904/QĐ-UBND
08:13 - 21/06/2019

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu vực du lịch - đô thị - thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040, tỷ lệ 1/5000

2711/QĐ-UBND
2711/QĐ-UBND
09:15 - 12/09/2018

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

2711/QĐ-UBND
2711/QĐ-UBND
08:15 - 12/09/2018

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

124/BC-UBND
124/BC-UBND
09:18 - 24/04/2018

Báo cáo đề xuất nội dung đưa vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

01/CTr-UBND
01/CTr-UBND
09:19 - 10/01/2018

Chương trinh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

526/BC-UBND
526/BC-UBND
09:22 - 15/11/2017

Báo cáo thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các vùng biển, đảo, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế biển, vùng kinh tế trọng điểm đã được phê duyệt

25/NQ-HĐND
25/NQ-HĐND
09:27 - 27/09/2017

Thông qua phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

367/BC-UBND
367/BC-UBND
09:28 - 15/08/2017

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

23/NQ-HĐND
23/NQ-HĐND
09:29 - 20/07/2017

Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

305/BC-UBND
305/BC-UBND
09:31 - 07/07/2017

Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi, vùng chăn nuôi tập trung và quy hoạch cơ sở, vùng cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn huyện Nghi Xuân

72/2015/NQ-HĐND
72/2015/NQ-HĐND
09:54 - 31/07/2015

Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015