Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

.
189/TTr-UBND
189/TTr-UBND
07:39 - 30/11/-0001

Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới Xuân Hồng gắn với phát triển TMDV du lịch đền Chợ Củi tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

1122/UBND-KTHT
1122/UBND-KTHT
10:25 - 30/11/-0001

Công văn về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Phổ

963/UBND-KTHT
963/UBND-KTHT
07:51 - 30/11/-0001

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam bờ sông Lam, huyện Nghi Xuân

963/UBND-KTHT
963/UBND-KTHT
07:51 - 30/11/-0001

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam bờ sông Lam, huyện Nghi Xuân

2041/UBND-KTHT
2041/UBND-KTHT
22:47 - 30/11/-0001

Về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Xuân Giang

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận
653/UBND-KTHT
653/UBND-KTHT
07:09 - 30/11/-0001

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Xuân Liên

653/UBND-KTHT
653/UBND-KTHT
07:55 - 30/11/-0001

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Xuân Liên