Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
256/UBND-NV
256/UBND-NV

Công văn về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

280/QĐ-UBND
280/QĐ-UBND

Quyết định về việc quyết định hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức (bà Nguyễn Thị Oanh)

281/QĐ-UBND
281/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức (bà Lưu Thị Thùy)

282/QĐ-UBND
282/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức Tư Phháp - Hộ tịch không qua thi tuyển

283/QĐ-UBND
283/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức Văn hóa - xã hội không qua thi tuyển đối với trường hợp đặc biệt

222/UBND-NV
222/UBND-NV

Công văn đồng ý thuyên chuyển Hoàng Tiến Anh

188/QĐ-UBND
188/QĐ-UBND

Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

58/TB-UBND
58/TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng, tiếp nhận công chức cấp xã

10/KH-UBND
10/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận công chức cấp xã

76/NQ-TTHĐND
76/NQ-TTHĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Xuân Phổ, nhiệm kỳ 2016-2022

77/NQ-TTHĐND
77/NQ-TTHĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Xuân Giang, nhiệm kỳ 2016-2021

43/TB-UBND
43/TB-UBND

Thông báo Về việc trúng tuyển giáo viên tiểu học năm 2019

39/TB-UBND
39/TB-UBND

Thông báo Về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

48/QĐ-UBND
48/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019

15/QĐ-UBND
15/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ chủ tịch UBND xã Đan Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021