Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
112/UBND-NV
112/UBND-NV

Công văn về việc đề xuất tiếp nhận vào làm công chức

05/HĐND-NV
05/HĐND-NV

Công văn về việc triển khai công việc chuẩn bị tổ chức công tác bầu cử

11/BC-UBND
11/BC-UBND

Báo cáo Kết quả khắc phục sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

78/UBND-NV
78/UBND-NV

Công văn về việc thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

59/QĐ-UBND
59/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học năm 2020

60/QĐ-UBND
60/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học năm 2020

62/QĐ-UBND
62/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2021-2026

58/UBND-NV
58/UBND-NV

Công văn về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý

08/BC-UBND
08/BC-UBND

Báo cáo Thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP

12/UBND-NV
12/UBND-NV

Công văn về việc báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã được rà soát, khắc phục sai phạm trong tuyển dụng

12/UBND-NV
12/UBND-NV

Công văn về việc báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã được rà soát, khắc phục sai phạm trong tuyển dụng

3698/QĐ-UBND
3698/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức y tế đối với các đối tượng hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ

3699/QĐ-UBND
3699/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức y tế đối với các đối tượng hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ

3701/QĐ-UBND
3701/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức

3619/QĐ-UBND
3619/QĐ-UBND

Quyết định về việc tiếp nhận và bố trí công chức