Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
1474/TB-UBND
1474/TB-UBND

Thông báo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS năm 2020

1428/TB-UBND
1428/TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Nghi Xuân năm 2020

2717/QĐ-UBND
2717/QĐ-UBND

Quyết định về việc tiếp nhận và bố trí viên chức

1749/UBND-NV
1749/UBND-NV

Công văn về việc xây dựng Phương án xếp hạng Trung tâm; Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Trung tâm Y tế huyện

1750/UBND-NV
1750/UBND-NV

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện bổ nhiệm Trưởng, Phó khoa, phòng, Điều dưỡng Trưởng khoa và tương đương, Trưởng trạm Y tế

1718/UBND-NV
1718/UBND-NV

Công văn về việc đề nghị luân chuyển công chức lãnh đạo

2290/QĐ-UBND
2290/QĐ-UBND

Quyết định để lao động hợp đồng thôi việc ngay và hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

2291/QĐ-UBND
2291/QĐ-UBND

Quyết định để viên chức thôi việc ngay và hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Trần Thị Xuân Thủy TH&THCS Xuân Lĩnh)

2292/QĐ-UBND
2292/QĐ-UBND

Quyết định về việc để viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Phạm Thị Thu TH Xuân Giang)

2293/QĐ-UBND
2293/QĐ-UBND

Quyết định về việc để viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Trần Thị Tuyết TH Xuân Thành)

2294/QĐ-UBND
2294/QĐ-UBND

Quyết định về việc để viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Lê Thị Lan Anh THCS Nguyễn Trãi)

2295/QĐ-UBND
2295/QĐ-UBND

Quyết định về việc để viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Nguyễn Thị Minh Châu THCS Tiên Yên)

2296/QĐ-UBND
2296/QĐ-UBND

Quyết định về việc để viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Đặng Thị Thanh Hải THCS Xuân An)

1557/UBND-NV
1557/UBND-NV

Công văn về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người lao động

1176/TB-UBND
1176/TB-UBND

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện tại buổi giao ban Uỷ ban nhân dân huyện ngày 21.7.2020