Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
546/UBND-NV
546/UBND-NV

Công văn về việc để viên chức nghỉ việc đi điều trị bệnh

545/UBND-NV
545/UBND-NV

Công văn về việc cử công chức tham gia Hội đồng định giá tài sản

527/UBND-NV
527/UBND-NV

Công văn về việc báo cáo số liệu nữ lãnh đạo, quản lý cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021

519/UBND-NV
519/UBND-NV

Công văn về việc đồng ý chủ trương về công tác cán bộ tại Trung tâm Y tế huyện

521/UBND-TP
521/UBND-TP

Công văn về việc đăng ký học viên tham gia tập huấn về nghiệp vụ XLVPHC

1227/QĐ-UBND
1227/QĐ-UBND

Quyết định về việc để viên chức thôi việc ngay và hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

1166/QĐ-UBND
1166/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao phụ trách phòng Tài chính - Kế hoạch

1167/QĐ-UBND
1167/QĐ-UBND

Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ (ông Lê Anh Đức)

1168/QĐ-UBND
1168/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Đinh Hữu Thắng)

1157/QĐ-UBND
1157/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ (bà Võ Thị Ngân)

1163/QĐ-UBND
1163/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Lê Thị Hường)

87/BC-UBND
87/BC-UBND

Báo cáo Công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản Quý I năm 2021 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

434/UBND-NV
434/UBND-NV

Công văn về việc để viên chức nghỉ việc đi điều trị bệnh

81/BC-UBND
81/BC-UBND

Báo cáo Thực trạng, kiến nghị đề xuất cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP

402/UBND-NV
402/UBND-NV

Công văn về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021