Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
QĐ V/v điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (ông Phạm Xuân Hùng-PVP)
V/v bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (bà Ngô Thị Thoa - Phó phòng TN&MT)
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Đinh Hữu Thắng)
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Hồ Văn Chương)
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Đậu Thị Hồng)
QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (Trưởng phòng VH-TT)
QĐ Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý ông Phan Thanh Là
QĐ Về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
QĐ Về việc bổ nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Liên
tb Không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức
QĐ Về việc bổ nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Cổ Đạm
2944 QĐ Về việc miễn nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Lĩnh
2945 QĐ Về việc bổ nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Lĩnh
1999/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Anh, Trưởng phòng TN&MT
1959/QĐ-UBND
1959/QĐ-UBND
16:03 - 03/06/2022

Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026