Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
485/TB-UBND
485/TB-UBND

Thông báo Về việc trúng tuyển vào công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Xuân Viên

1021/QĐ-UBND
1021/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng vào công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Xuân Viên

1022/QĐ-UBND
1022/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng vào công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Xuân Viên

914/UBND-NV
914/UBND-NV

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2020

915/UBND-NV
915/UBND-NV

Công văn về việc đồng ý phương án bố trí Công an xã chính quy

1005/QĐ-UBND
1005/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào viên chức đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng

857/UBND-NV
857/UBND-NV

Công văn về việc đồng ý tiếp nhận công chức cấp xã

963/QĐ-UBND
963/QĐ-UBND

Quyết định gia hạn thời gian biệt phái viên chức (Hoàng Thị Thanh Phong)

434/TB-UBND
434/TB-UBND

Thông báo Biên chế viên chức quản lý, hỗ trợ phục vụ, giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, TH&THCS trực thuộc năm học 2020 - 2021

868/QĐ-UBND
868/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Viên khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

410/TB-UBND
410/TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng viên chức Y tế cấp xã

856/QĐ-UBND
856/QĐ-UBND

Quyết định về việc để viên chức thôi việc

699/UBND-NV
699/UBND-NV

Công văn về việc đồng ý tiếp nhận viên chức giáo dục

619/UBND-NV
619/UBND-NV

Công văn về việc tổ chức họp kiểm điểm đối với công chức, viên chức

343/TB-UBND
343/TB-UBND

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện tại buổi giao ban Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện