Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
43/TB-UBND
43/TB-UBND

Thông báo Về việc trúng tuyển giáo viên tiểu học năm 2019

39/TB-UBND
39/TB-UBND

Thông báo Về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

48/QĐ-UBND
48/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019

15/QĐ-UBND
15/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ chủ tịch UBND xã Đan Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

16/QĐ-UBND
16/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND xã Đan Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

17/QĐ-UBND
17/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ chủ tịch UBND Thị trấn Tiên Điền khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

18/QĐ-UBND
18/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND Thị trấn Tiên Điền khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

13/QĐ-UBND
13/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND xã Xuân Hội khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

1862/TB-UBND
1862/TB-UBND

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện tại buổi giao ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

2180/UBND-NV
2180/UBND-NV

Công văn về việc tiếp nhận cán bộ chuyên trách cấp xã không qua thi tuyển

5146/QĐ-UBND
5146/QĐ-UBND

Quyết định TIếp nhận và bố trí công chức

2146/UBND-NV
2146/UBND-NV

Công văn về việc đồng ý cho cán bộ, công chức, viên chức liên hệ công tác

2086/UBND-NV
2086/UBND-NV

Công văn về việc để giáo viên nghỉ việc đi điều trị bệnh

2087/UBND-NV
2087/UBND-NV

Công văn về việc sắp xếp các tổ chức Hội cấp xã sau khi UBTVQH ban hành Nghị quyết số 819/NQ-UBTVH14

2061/UBND-NV
2061/UBND-NV

Công văn về việc tiếp nhận viên chức