Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
1999/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Anh, Trưởng phòng TN&MT
1959/QĐ-UBND
1959/QĐ-UBND
16:03 - 03/06/2022

Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

1959/QĐ-UBND
1959/QĐ-UBND
16:08 - 03/06/2022

Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

1706/QĐ-UBND
1706/QĐ-UBND
09:19 - 26/05/2022

Về việc kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Nghi Xuân

1680/QĐ-UBND
1680/QĐ-UBND
14:28 - 24/05/2022

Về việc miễn nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Phổ

1681/QĐ-UBND
1681/QĐ-UBND
14:37 - 24/05/2022

Về việc bổ nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Phổ

1682/QĐ-UBND
1682/QĐ-UBND
14:47 - 24/05/2022

Về việc miễn nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Lĩnh

1683/QĐ-UBND
1683/QĐ-UBND
14:48 - 24/05/2022

Về việc Bổ nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Lĩnh

1608/QĐ-UBND
1608/QĐ-UBND
16:29 - 19/05/2022

Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (bà Nguyễn Thị Thu)

1607/QĐ-UBND
1607/QĐ-UBND
16:30 - 19/05/2022

Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (ông Trần Anh Sơn)

1618/QĐ-UBND
1618/QĐ-UBND
16:32 - 19/05/2022

Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (ông Đinh Hữu Thắng)

1606/QĐ-UBND
1606/QĐ-UBND
16:34 - 19/05/2022

Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (ông Lê Quang Hùng)

1610/QĐ-UBND
1610/QĐ-UBND
16:36 - 19/05/2022

Về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý (ông Nguyễn Trung Thiên)

1626/QĐ-UBND
1626/QĐ-UBND
16:39 - 19/05/2022

Về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (bà Trần Thị Ngọc Giang)

1609/QĐ-UBND
1609/QĐ-UBND
16:44 - 19/05/2022

Về việc bổ nhiệm viên chức quản lý (ông Trần Anh Tuấn)