Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
68/QĐ-UBND
68/QĐ-UBND
22:51 - 18/01/2022

Về việc thuyên chuyển viên chức ông Nguyễn Văn Hải

69/QĐ-UBND
69/QĐ-UBND
22:52 - 18/01/2022

Về việc để công chức thôi việc theo nguyện vọng cá nhân

53/QĐ-UBND
53/QĐ-UBND
22:42 - 14/01/2022

Về việc điều động công chức

38/QĐ-UBND
38/QĐ-UBND
22:46 - 11/01/2022

Về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng viên chức

13/QĐ-UBND
13/QĐ-UBND
22:39 - 07/01/2022

Về việc để viên chức thôi việc ngay và hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

19/UBND-NV
19/UBND-NV
10:28 - 05/01/2022

Về việc xin ý kiến sở Nội vụ về tổ chức lại BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

09/ĐA-UBND
09/ĐA-UBND
21:40 - 21/12/2021

Đề án Tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân trên cơ sở bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn huyện

5237/QĐ-UBND
5237/QĐ-UBND
14:07 - 17/12/2021

Về việc bổ nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Yên

5236/QĐ-UBND
5236/QĐ-UBND
14:09 - 17/12/2021

Về việc miễn nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Yên

2326/UBND-NV
2326/UBND-NV
07:58 - 24/11/2021

Về việc rà soát, thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên

2327/UBND-NV
2327/UBND-NV
07:59 - 24/11/2021

Về việc bố trí viên chức Trạm Y tế cấp xã thực hiện nhiệm vụ y tế học đường

2299/UBND-NV
2299/UBND-NV
10:02 - 19/11/2021

Về việc cho ý kiến về triển khai tổ chức Công an xã chính quy.

64/NQ-TTHĐND
64/NQ-TTHĐND
17:44 - 19/11/2021

Phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã Cổ Đạm Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2252/UBND-NV
2252/UBND-NV
22:34 - 15/11/2021

Về việc triển khai bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập

4606/QĐ-UBND
4606/QĐ-UBND
22:58 - 15/11/2021

Về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý (Ông Đinh Văn Nam)