Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
1913/QĐ-UBND
1913/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện

865/TB-UBND
865/TB-UBND

Thông báo Về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

1402/UBND-NV
1402/UBND-NV

Công văn về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý

1403/UBND-NV
1403/UBND-NV

Công văn về việc báo cáo thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm

1737/QĐ-UBND
1737/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm cán bộ (Ông Hà Trung Hiếu)

1738/QĐ-UBND
1738/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Ông Lê Viết Hùng)

1741/QĐ-UBND
1741/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Bà Phạm Thị Hồng Lam)

848/TB-UBND
848/TB-UBND

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức đối với người đang là lao động hợp đồngtheo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện

1722/QĐ-UBND
1722/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Hoàng Thị Thảo MN Xuân Hồng)

1724/QĐ-UBND
1724/QĐ-UBND

Quyết định việc bổ nhiệm lại cán bộ (Phan Thị Minh Huy TH Xuân Lam)

1622/QĐ-UBND
1622/QĐ-UBND

Quyết định biệt phái đối với viên chức

1252/UBND-NV
1252/UBND-NV

Công văn về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

1425/QĐ-UBND
1425/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện

1426/QĐ-UBND
1426/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện

1349/QĐ-UBND
1349/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển đặc cách giáo viên mầm non