Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
4363/QĐ-UBND
4363/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4362/QĐ-UBND
4362/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4361/QĐ-UBND
4361/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4360/QĐ-UBND
4360/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4359/QĐ-UBND
4359/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4358/QĐ-UBND
4358/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4357/QĐ-UBND
4357/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4356/QĐ-UBND
4356/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4355/QĐ-UBND
4355/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4354/QĐ-UBND
4354/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

432/TB-UBND
432/TB-UBND

Thông báo công chức cấp xã đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP (đợt 1/2018)

159/TB-UBND
159/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

158/TB-UBND
158/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

23/TB-UBND
23/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

21/TB-UBND
21/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức