Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
547/TB-UBND
547/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

1794/UBND-NV
1794/UBND-NV

Công văn về việc giao điều hành trường Mầm non Xuân Liên

1735/UBND-NV
1735/UBND-NV

về việc đổi tên "Trung tâm Dạy nghề - HN&GDTX" thành "Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX"

1734/UBND-NV
1734/UBND-NV

về việc kiện toàn, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện

370/TB-UBND
370/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

4766/QĐ-UBND
4766/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

604/UBND-VN
604/UBND-VN

Báo cáo danh sách CC, VC và hợp đồng lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản

124/BC-UBND
124/BC-UBND

Báo cáo tổng kết, triển khai thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ

117/BC-UBND
117/BC-UBND

Báo cáo công tác tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

1171/QĐ-UBND
1171/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế phối hợp công tác giữa phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Y tế dự phòng huyện

1172/QĐ-UBND
1172/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động viên chức

706/QĐ-UBND
706/QĐ-UBND

Quyết định giao làm Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

769/UBND-NV
769/UBND-NV

V/v giao quyền Trưởng Công an xã Xuân Viên

768/UBND-NV
768/UBND-NV

V/v giao quyền Trưởng Công an xã Xuân Lam

962/QĐ-UBND