Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
674/TB-UBND
674/TB-UBND

Thông báo trúng tuyển viên chức làm việc tại Trạm y tế cấp xã

1320/QĐ-UBND
1320/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Trạm y tế cấp xã

1321/QĐ-UBND
1321/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại Trạm y tế cấp xã

1274/QĐ-UBND
1274/QĐ-UBND

Quyết định chỉ định tạm thời chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

1274/QĐ-UBND
1274/QĐ-UBND

Quyết định chỉ định tạm thời chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

651/TB-UBND
651/TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng đặc cách đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non trực thuộc huyện

1270/QĐ-UBND
1270/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non trực thuộc huyện

1109/UBND-NV
1109/UBND-NV

Công văn về việc đồng ý phương án bố trí công an xã chính quy

1110/UBND-NV
1110/UBND-NV

Công văn về việc xin ý kiến về công tác cán bộ để thực hiện quyết định thành lập Trung tâm Y tế huyện

1226/QĐ-UBND
1226/QĐ-UBND

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức

1227/QĐ-UBND
1227/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức

1215/QĐ-UBND
1215/QĐ-UBND

Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

1216/QĐ-UBND
1216/QĐ-UBND

Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

54/KH-UBND
54/KH-UBND

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện

510/TB-UBND
510/TB-UBND

Thông báo Xét tuyển viên chức đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện