Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
639/QĐ-UBND
639/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao phụ trách phòng Nội vụ

650/QĐ-UBND
650/QĐ-UBND

Quyết định về việc biệt phái đối với viên chức

628/QĐ-UBND
628/QĐ-UBND

Quyết định biệt phái công chức

40/KH-UBND
40/KH-UBND

Kế hoạch Tiếp nhận vào Công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt

312/TB-UBND
312/TB-UBND

Thông báo Tiếp nhận vào công chức cấp xã

435/QĐ-UBND
435/QĐ-UBND

Quyết định để cán bộ chuyên trách nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

258/TB-UBND
258/TB-UBND

Thông báo về việc trúng tuyển vào công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Đan Trường

259/TB-UBND
259/TB-UBND

Thông báo về việc trúng tuyển vào công chức Tư Pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Tiên Điền

414/QĐ-UBND
414/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng vào công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Đan Trường

415/QĐ-UBND
415/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả quả tuyển dụng vào công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Tiên Điền

416/QĐ-UBND
416/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển vào công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Đan Trường

417/QĐ-UBND
417/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển vào công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Tiên Điền

231/TB-UBND
231/TB-UBND

Thông báo Về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức (Ông Trịnh Văn Phú)

314/UBND-NV
314/UBND-NV

Công văn về việc để công chức tiếp tục nghỉ việc đi điều trị bệnh

393/QĐ-UBND
393/QĐ-UBND

Quyết định bố trí làm công tác kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo