Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
1969/UBND-NV
1969/UBND-NV

Công văn về việc để công chức nghỉ việc đi điều trị bệnh

1851/UBND-NV
1851/UBND-NV

Công văn về việc xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ

4647/QĐ-UBND
4647/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển giáo viên Tiểu học năm 2019

1385/TB-UBND
1385/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với công chức

1365/TB-UBND
1365/TB-UBND

Thông báo về việc trúng tuyển nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non thuộc huyện Nghi Xuân

4625/QĐ-UBND
4625/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non thuộc huyện Nghi Xuân

4633/QĐ-UBND
4633/QĐ-UBND

Quyết định để cán bộ chuyên trách nghỉ thôi việc theo nguyện vọng cá nhân

4634/QĐ-UBND
4634/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

1697/UBND-NV
1697/UBND-NV

Công văn về việc để giáo viên nghỉ việc đi điều trị bệnh

1056/UBND-NV
1056/UBND-NV

Công văn về việc chấm dứt hợp đồng lao động

4225/QĐ-UBND
4225/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao phụ trách điều hành UBND xã Xuân Giang

934/TB-UBND
934/TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019

4185/QĐ-UBND
4185/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Nghi Xuân năm 2019

1566/UBND-NV
1566/UBND-NV

Công văn về việc để giáo viên nghỉ việc đi điều trị bệnh

1567/UBND-NV
1567/UBND-NV

Công văn về việc để giáo viên nghỉ việc đi điều trị bệnh