Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
3849/QĐ-UBND
3849/QĐ-UBND

Quyết định về việc biệt phái viên chức (Giáo viên Hoàng Thị Thanh Phong)

3850/QĐ-UBND
3850/QĐ-UBND

Về việc biệt phái viên chức (Giáo viên Nguyễn Thị Phương Anh)

3851/QĐ-UBND
3851/QĐ-UBND

Về việc biệt phái viên chức (Giáo viên Phan Thị Thuận)

3748/QĐ-UBND
3748/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét biệt phái giáo viên THCS năm 2019

1342/UBND-NV
1342/UBND-NV

Về việc báo cáo hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP

824/TB-UBND
824/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với công chức

1309/UBND-NV
1309/UBND-NV

Về việc cử công chức tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

3629/QĐ-UBND
3629/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao phụ trách điều hành UBND xã Xuân Lĩnh

3632/QĐ-UBND
3632/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn Danh sách công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện

1288/UBND-NV
1288/UBND-NV

Về việc biệt phái giáo viên Trung học cơ sở năm 2019

1277/UBND-NV
1277/UBND-NV

Về việc đăng ký dự thi nâng ngạch

1265/UBND-NV
1265/UBND-NV

Về việc cử công chức tham gia Hội đồng định giá tài sản

3138/QĐ-UBND
3138/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ chuyên trách xã Xuân Lĩnh có sai phạm trong thi hành công vụ

3030/QĐ-UBND
3030/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch

3013/QĐ-UBND
3013/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân