Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
856/QĐ-UBND
856/QĐ-UBND

Quyết định về việc để viên chức thôi việc

699/UBND-NV
699/UBND-NV

Công văn về việc đồng ý tiếp nhận viên chức giáo dục

619/UBND-NV
619/UBND-NV

Công văn về việc tổ chức họp kiểm điểm đối với công chức, viên chức

343/TB-UBND
343/TB-UBND

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện tại buổi giao ban Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

639/QĐ-UBND
639/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao phụ trách phòng Nội vụ

650/QĐ-UBND
650/QĐ-UBND

Quyết định về việc biệt phái đối với viên chức

628/QĐ-UBND
628/QĐ-UBND

Quyết định biệt phái công chức

40/KH-UBND
40/KH-UBND

Kế hoạch Tiếp nhận vào Công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt

312/TB-UBND
312/TB-UBND

Thông báo Tiếp nhận vào công chức cấp xã

435/QĐ-UBND
435/QĐ-UBND

Quyết định để cán bộ chuyên trách nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

258/TB-UBND
258/TB-UBND

Thông báo về việc trúng tuyển vào công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Đan Trường

259/TB-UBND
259/TB-UBND

Thông báo về việc trúng tuyển vào công chức Tư Pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Tiên Điền

414/QĐ-UBND
414/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng vào công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Đan Trường

415/QĐ-UBND
415/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả quả tuyển dụng vào công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Tiên Điền

416/QĐ-UBND
416/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển vào công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Đan Trường