Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
697/TB-UBND
697/TB-UBND

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện tại buổi giao ban lãnh đạo UBND huyện

590/TB-UBND
590/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

589/TB-UBND
589/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

587/TB-UBND
587/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ chuyên trách cấp xã

586/TB-UBND
586/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ chuyên trách cấp xã

1320/QĐ-UBND
1320/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP, năm 2019

580/TB-UBND
580/TB-UBND

Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển giáo viên mầm non

512/TB-UBND
512/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học

06/TB-HĐTD
06/TB-HĐTD

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển giáo viên mầm non

511/TB-UBND
511/TB-UBND

Thông báo về việc trúng tuyển giáo viên mầm non

510/TB-UBND
510/TB-UBND

Thông báo về việc trúng tuyển giáo viên văn hóa tiểu học

04/TB-UBND
04/TB-UBND

Thông báo kết quả đánh giá, phân loaị đối với các chức danh Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2018

8428/QĐ-UBND
8428/QĐ-UBND

Quyết định giao phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện

8426/QĐ-UBND
8426/QĐ-UBND

Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức

8368/QĐ-UBND
8368/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm công chức