Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
417/QĐ-UBND
417/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển vào công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Tiên Điền

231/TB-UBND
231/TB-UBND

Thông báo Về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức (Ông Trịnh Văn Phú)

314/UBND-NV
314/UBND-NV

Công văn về việc để công chức tiếp tục nghỉ việc đi điều trị bệnh

393/QĐ-UBND
393/QĐ-UBND

Quyết định bố trí làm công tác kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo

394/QĐ-UBND
394/QĐ-UBND

Quyết định thôi việc ngay và hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

297/UBND-NV
297/UBND-NV

Công văn về việc tiếp nhận viên chức (Lê Tiến Quân)

376/BC-UBND
376/BC-UBND

Quyết định về việc giao phụ trách điều hành UBND xã Đan Trường

256/UBND-NV
256/UBND-NV

Công văn về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

280/QĐ-UBND
280/QĐ-UBND

Quyết định về việc quyết định hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức (bà Nguyễn Thị Oanh)

281/QĐ-UBND
281/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức (bà Lưu Thị Thùy)

282/QĐ-UBND
282/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức Tư Phháp - Hộ tịch không qua thi tuyển

283/QĐ-UBND
283/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức Văn hóa - xã hội không qua thi tuyển đối với trường hợp đặc biệt

222/UBND-NV
222/UBND-NV

Công văn đồng ý thuyên chuyển Hoàng Tiến Anh

188/QĐ-UBND
188/QĐ-UBND

Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

58/TB-UBND
58/TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng, tiếp nhận công chức cấp xã