Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
2180/UBND-NV
2180/UBND-NV

Công văn về việc tiếp nhận cán bộ chuyên trách cấp xã không qua thi tuyển

5146/QĐ-UBND
5146/QĐ-UBND

Quyết định TIếp nhận và bố trí công chức

2146/UBND-NV
2146/UBND-NV

Công văn về việc đồng ý cho cán bộ, công chức, viên chức liên hệ công tác

2086/UBND-NV
2086/UBND-NV

Công văn về việc để giáo viên nghỉ việc đi điều trị bệnh

2087/UBND-NV
2087/UBND-NV

Công văn về việc sắp xếp các tổ chức Hội cấp xã sau khi UBTVQH ban hành Nghị quyết số 819/NQ-UBTVH14

2061/UBND-NV
2061/UBND-NV

Công văn về việc tiếp nhận viên chức

2055/UBND-NV
2055/UBND-NV

Công văn về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

4883/QĐ-UBND
4883/QĐ-UBND

Quyết định về việc bố trí làm kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo

1969/UBND-NV
1969/UBND-NV

Công văn về việc để công chức nghỉ việc đi điều trị bệnh

1851/UBND-NV
1851/UBND-NV

Công văn về việc xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ

4647/QĐ-UBND
4647/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển giáo viên Tiểu học năm 2019

1385/TB-UBND
1385/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với công chức

1365/TB-UBND
1365/TB-UBND

Thông báo về việc trúng tuyển nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non thuộc huyện Nghi Xuân

4625/QĐ-UBND
4625/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non thuộc huyện Nghi Xuân

4633/QĐ-UBND
4633/QĐ-UBND

Quyết định để cán bộ chuyên trách nghỉ thôi việc theo nguyện vọng cá nhân