Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
4356/QĐ-UBND
4356/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4355/QĐ-UBND
4355/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4354/QĐ-UBND
4354/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

432/TB-UBND
432/TB-UBND

Thông báo công chức cấp xã đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP (đợt 1/2018)

159/TB-UBND
159/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

158/TB-UBND
158/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

23/TB-UBND
23/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

21/TB-UBND
21/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

547/TB-UBND
547/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

1794/UBND-NV
1794/UBND-NV

Công văn về việc giao điều hành trường Mầm non Xuân Liên

1735/UBND-NV
1735/UBND-NV

về việc đổi tên "Trung tâm Dạy nghề - HN&GDTX" thành "Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX"

1734/UBND-NV
1734/UBND-NV

về việc kiện toàn, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện

370/TB-UBND
370/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

4766/QĐ-UBND
4766/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

604/UBND-VN
604/UBND-VN

Báo cáo danh sách CC, VC và hợp đồng lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản