Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
512/TB-UBND
512/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học

06/TB-HĐTD
06/TB-HĐTD

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển giáo viên mầm non

511/TB-UBND
511/TB-UBND

Thông báo về việc trúng tuyển giáo viên mầm non

510/TB-UBND
510/TB-UBND

Thông báo về việc trúng tuyển giáo viên văn hóa tiểu học

04/TB-UBND
04/TB-UBND

Thông báo kết quả đánh giá, phân loaị đối với các chức danh Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2018

8428/QĐ-UBND
8428/QĐ-UBND

Quyết định giao phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện

8426/QĐ-UBND
8426/QĐ-UBND

Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức

8368/QĐ-UBND
8368/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm công chức

2253/TB-UBND
2253/TB-UBND

Thông báo viên chức đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP năm 2018

4365/QĐ-UBND
4365/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4364/QĐ-UBND
4364/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4363/QĐ-UBND
4363/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4362/QĐ-UBND
4362/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4361/QĐ-UBND
4361/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

4360/QĐ-UBND
4360/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã