Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
4225/QĐ-UBND
4225/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao phụ trách điều hành UBND xã Xuân Giang

934/TB-UBND
934/TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2019

4185/QĐ-UBND
4185/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Nghi Xuân năm 2019

1566/UBND-NV
1566/UBND-NV

Công văn về việc để giáo viên nghỉ việc đi điều trị bệnh

1567/UBND-NV
1567/UBND-NV

Công văn về việc để giáo viên nghỉ việc đi điều trị bệnh

1545/UBND-NV
1545/UBND-NV

Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai, thực hiện bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức, viên chức văn thư

4104/QĐ-UBND
4104/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao phụ trách trường Tiểu học Cổ Đạm

4071/QĐ-UBND
4071/QĐ-UBND

Quyết định về việc để viên chức thôi việc

881/TB-UBND
881/TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non thuộc huyện Nghi Xuân

1498/UBND-NV
1498/UBND-NV

Về việc đề nghị thẩm định cơ cấu tuyển dụng giáo viên bậc học tiểu hoc

1475/UBND-NV
1475/UBND-NV

Về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người lao động

1446/UBND-NV
1446/UBND-NV

Về việc báo cáo việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh

3849/QĐ-UBND
3849/QĐ-UBND

Quyết định về việc biệt phái viên chức (Giáo viên Hoàng Thị Thanh Phong)

3850/QĐ-UBND
3850/QĐ-UBND

Về việc biệt phái viên chức (Giáo viên Nguyễn Thị Phương Anh)

3851/QĐ-UBND
3851/QĐ-UBND

Về việc biệt phái viên chức (Giáo viên Phan Thị Thuận)