Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2017/UBND-KT&HT
2017/UBND-KT&HT

Công văn về việc giới thiệu nhân sự ủy viên BCH Hội BVQLNTD tỉnh khóa III

2001/UBND-NV
2001/UBND-NV

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo sốp 680/TB-HU ngày 28/11/2019 của BTV Huyện Ủy

2010/UBND-VP
2010/UBND-VP

Công văn về việc chấn chỉnh, giải trình việc tham mưu chậm nội dung công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

2012/UBND-NV
2012/UBND-NV

Công văn về việc rà soát, tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước

2013/UBND-NV
2013/UBND-NV

Công văn về việc báo cáo kết quả tuyển dụng giáo viên, nhân viên

2016/UBND-TP
2016/UBND-TP

Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch điện tử

1999/UBND-TCKH
1999/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh

2010/UBND-VP
2010/UBND-VP

Công văn về việc chấn chỉnh, giải trình việc tham mưu chậm nội dung công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

2011/UBND-KT&HT
2011/UBND-KT&HT

Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

2014/UBND-TTƯD
2014/UBND-TTƯD

Công văn về việc thẩm định điều kiện công bố hết dịch Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Xuân Hồng

2015/UBND-NN
2015/UBND-NN

Công văn về việc xác nhận hợp tác xã hoạt động đa dịch vụ từ dịch vụ đầu vào đến dịch vụ tiêu thụ sản phẩm

1996/UBND-NV
1996/UBND-NV

Công văn về việc chấm điểm thi đua năm 2019

1997/UBND-KT&HT
1997/UBND-KT&HT

Công văn về việc cho ý kiến quy hoạch TMB sử dụng đất Dự án Nhà nghỉ tư nhân Hà Anh tại xã Xuân Thành

1993/UBND-LĐTBXH
1993/UBND-LĐTBXH

Công văn về việc góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2015"

1994/UBND-TNMT
1994/UBND-TNMT

Công văn về việc góp ý báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019