Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
233/UBND-TCKH
233/UBND-TCKH
16:28 - 30/11/-0001

báo cáo tổng kết Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025

1887/UBND-TCKH
1887/UBND-TCKH
14:35 - 30/11/-0001

Công văn về việc báo cáo nhu cầu chế độ học sinh, sinh viên học kỳ 1năm học 2020-2021

1887/UBND-TCKH
1887/UBND-TCKH
14:35 - 30/11/-0001

Công văn về việc báo cáo nhu cầu chế độ học sinh, sinh viên học kỳ 1năm học 2020-2021

1779/UBND-KT&HT
1779/UBND-KT&HT
14:58 - 30/11/-0001

Công văn về việc đảm bảo an toàn tại các trường học có sử dụng trụ cổng, hàng rào xây bằng gạch và rà soát cây xanh có nguy cơ mất an toàn

1392/UBND-TNMT
1392/UBND-TNMT
15:02 - 30/11/-0001

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT-HU, ngày 23/7/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

1392/UBND-TNMT
1392/UBND-TNMT
15:02 - 30/11/-0001

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT-HU, ngày 23/7/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

959/UBND-TP
959/UBND-TP
23:10 - 30/11/-0001

Công văn vể việc thực hiện một số nội dung về công tác nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp

1397/UBND-LĐTBXH
1397/UBND-LĐTBXH
15:11 - 30/11/-0001

Công văn góp ý Dự thảo Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030

1514/UBND-TCKH
1514/UBND-TCKH
08:26 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt đông kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 2021

1514/UBND-TCKH
1514/UBND-TCKH
08:26 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt đông kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 2021

1515/UBND-YT
1515/UBND-YT
08:48 - 30/11/-0001

Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

1896/UBND-KT&HT
1896/UBND-KT&HT
08:54 - 30/11/-0001

577/UBND-TCKH
577/UBND-TCKH
09:11 - 30/11/-0001

1515/UBND-YT
1515/UBND-YT
08:48 - 30/11/-0001

Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

1515/UBND-YT
1515/UBND-YT
08:48 - 30/11/-0001

Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện