Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
1350/UBND-TP
1350/UBND-TP
08:52 - 30/11/-0001

Công văn về việc dự phiên tòa hành chính

2104/UBND-TCKH
2104/UBND-TCKH
22:47 - 30/11/-0001

Về việc thống kê, báo cáo số liệu Tổ giám sát và tuyên truyền Phòng, chống Covid -19 Tại cộng đồng

34/UBND-TCKH
34/UBND-TCKH
21:18 - 30/11/-0001

Công văn về việc đề xuất danh mục các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa

2030/UBND-LĐTBXH
2030/UBND-LĐTBXH
08:56 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện CSPL về phòng, chống xâm hại trẻ em

1801/UBND-NV
1801/UBND-NV
15:11 - 30/11/-0001

Công văn về việc tiếp nhận viên chức

1519/UBND-YT
1519/UBND-YT
16:10 - 30/11/-0001

Công văn về việc tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trước diễn biến mới của dich,bệnh COVID-19

1519/UBND-YT
1519/UBND-YT
16:10 - 30/11/-0001

Công văn về việc tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trước diễn biến mới của dich,bệnh COVID-19

205/BC-UBND
205/BC-UBND
10:52 - 30/11/-0001

Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

205/BC-UBND
205/BC-UBND
10:52 - 30/11/-0001

Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

924/UBND-TNMT
924/UBND-TNMT
22:01 - 30/11/-0001

Công văn về việc cử cán bộ tham gia Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện

924/UBND-TNMT
924/UBND-TNMT
22:01 - 30/11/-0001

Công văn về việc cử cán bộ tham gia Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện

616/UBND-TNMT
616/UBND-TNMT
15:04 - 30/11/-0001

Công văn về việc quản lý chất thải tại các khu cách ly tập trung

1143/UBND-LĐTBXH
1143/UBND-LĐTBXH
07:26 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý vào dự thảo 02 Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

798/UBND-QLDA
798/UBND-QLDA
21:15 - 30/11/-0001

Công văn về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang đầu tư xây dựng công trình Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (giai đoạn 2) đoạn từ Km27+00-Km32+693,87

1993/UBND-LĐTBXH
1993/UBND-LĐTBXH
17:14 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2015"