Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
14/UBND-KTHT
14/UBND-KTHT
09:08 - 30/11/-0001

Công văn về việc lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

2230/UBND-NV
2230/UBND-NV
00:08 - 30/11/-0001

Về việc góp ý bảng chấm điểm cụm thi đua (lần 2)

2107/UBND-TCKH
2107/UBND-TCKH
22:57 - 30/11/-0001

Về việc góp ý Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Hà Tĩnh

482/UBND-KTHT
482/UBND-KTHT
16:32 - 30/11/-0001

Công văn về việc đăng ký kế hoạch, triển khai thực hiện phục hồi, nâng cấp mặt đường theo các Nghị quyết số 135, 136 của Hội đồng nhân dân huyện Khoá XX

1689/UBND-LĐTBXH
1689/UBND-LĐTBXH
22:18 - 30/11/-0001

Về việc thu dung, thực hiện chính sách ASXH đối với người lang thang, cơ nhỡ

1738/UBND-TCKH
1738/UBND-TCKH
17:15 - 30/11/-0001

Công văn về việc xây dựng, đề xuất danh mục dự án khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2022

2041/UBND-NV
2041/UBND-NV
15:02 - 30/11/-0001

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện

1053/UBND-TCKH
1053/UBND-TCKH
10:11 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý dự thảo Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021

4226/QĐ-UBND
4226/QĐ-UBND
09:49 - 30/11/-0001

Về việc phê duyệt dự toán mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 21, năm 2021)

808/UBND-TCKH
808/UBND-TCKH
09:52 - 30/11/-0001

Cônđăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2021

808/UBND-TCKH
808/UBND-TCKH
09:52 - 30/11/-0001

Cônđăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2021

808/UBND-TCKH
808/UBND-TCKH
09:52 - 30/11/-0001

Cônđăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2021

1907/UBND-NN
1907/UBND-NN
07:51 - 30/11/-0001

Về việc đôn đốc triển khai phá bờ vùng, ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn xã Xuân Hồng

1530/UBND-LĐTBXH
1530/UBND-LĐTBXH
11:09 - 30/11/-0001

Về việc đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

1807/UBND-TCKH
1807/UBND-TCKH
23:18 - 30/11/-0001

Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã