Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
14/TTHĐND-VP
14/TTHĐND-VP
08:43 - 30/11/-0001

Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh năm 2020

1700/UBND-NV
1700/UBND-NV
22:59 - 30/11/-0001

Về việc cử thành viên tham gia Ban điều hành “Ngôi nhà Trí tuệ” tại các Nhà văn hóa công đồng tránh lũ

1809/UBND-YT
1809/UBND-YT
23:20 - 30/11/-0001

Về việc tăng cường công tác quản lý đối tượng đi từ vùng dịch vê trên địa bàn huyện.

14/TTHĐND-VP
14/TTHĐND-VP
08:44 - 30/11/-0001

Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh năm 2020

1701/UBND-GDĐT
1701/UBND-GDĐT
23:00 - 30/11/-0001

1539/UBND-KTHT
1539/UBND-KTHT
16:39 - 30/11/-0001

Về việc triển khai hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại chợ trên địa bàn

1703/UBND-NN
1703/UBND-NN
23:01 - 30/11/-0001

Về việc xử lý đối với tàu cá thông báo mất kết nối trên 10 ngày

1059/UBND-TCKH
1059/UBND-TCKH
22:44 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng

1628/UBND-KTHT
1628/UBND-KTHT
22:23 - 30/11/-0001

Công văn về việc lấy ý kiến về Hệ thống điểm, bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

1838/UBND-TCKH
1838/UBND-TCKH
09:16 - 30/11/-0001

1063/UBND-NV
1063/UBND-NV
22:52 - 30/11/-0001

Công văn về việc báo cáo nguyên nhân sai phạm, trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

2241/UBBND-TP
2241/UBBND-TP
22:18 - 30/11/-0001

Về việc góp ý dự thảo VB chỉ đạo về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, theo dõi thi hành pháp luật

825/UBND-LĐTBXH
825/UBND-LĐTBXH
16:47 - 30/11/-0001

Công văn về việc thực hiện trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030

2068/UBND-NV
2068/UBND-NV
21:28 - 30/11/-0001

Công văn về việc chuyển tên thôn thành Tổ dân phố

2049/UBND-TNMT
2049/UBND-TNMT
21:48 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ