Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
40/UBND-TNMT
40/UBND-TNMT
17:30 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

738/UBND-NV
738/UBND-NV
17:07 - 30/11/-0001

Công văn về việc báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

40/UBND-TNMT
40/UBND-TNMT
17:30 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

738/UBND-NV
738/UBND-NV
17:07 - 30/11/-0001

Công văn về việc báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

738/UBND-NV
738/UBND-NV
17:07 - 30/11/-0001

Công văn về việc báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

1532/UBND-GDĐT
1532/UBND-GDĐT
21:45 - 30/11/-0001

Về việc Thực hiện phương án tăng sĩ số học sinh/lớp trong thời điểm thiếu giáo viên Tiểu học

2021/UBND-NN
2021/UBND-NN
21:36 - 30/11/-0001

1532/UBND-GDĐT
1532/UBND-GDĐT
21:45 - 30/11/-0001

Về việc Thực hiện phương án tăng sĩ số học sinh/lớp trong thời điểm thiếu giáo viên Tiểu học

403/UBND-VHTT
403/UBND-VHTT
09:03 - 30/11/-0001

Công văn về việc tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang

2136/UBND-KTHT
2136/UBND-KTHT
16:52 - 30/11/-0001

Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Dự án Quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành

2248/UBND - TCKH
2248/UBND - TCKH
09:26 - 30/11/-0001

Công văn về việc thẩm định dự án Trang trại chăn nuôi và kinh doanh tổng hợp tại xã Xuân Liên

2249/UBND-VHTT
2249/UBND-VHTT
09:27 - 30/11/-0001

Về việc triển khai cài đặt ứng dụng PC-Covid

659/UBND-TCKH
659/UBND-TCKH
22:34 - 30/11/-0001

Công văn về việc thẩm định dự án Trung tâm sản xuất giống, trồng và sở chế cây dược liệu tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân của Công ty Cổ phần Tân Phúc Linh

976/UBND-TTUD
976/UBND-TTUD
17:16 - 30/11/-0001

Công văn về việc thẩm định điều kiện công bố hết dịch Tả lợn Châu Phi tại thị trấn Tiền Điền.

1249/UBND-KTHT
1249/UBND-KTHT
22:09 - 30/11/-0001

Công văn bổ sung hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Du lịch Xuân Trường – Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/2000