Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
292/UBND-NV
292/UBND-NV
16:25 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý các Nghị định của Chính phủ

1952/UBND-LĐTBXH
1952/UBND-LĐTBXH
11:19 - 30/11/-0001

Công văn về việc thẩm đinh kết quả rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2020 xã Đan Trường

2173/UBND-NV
2173/UBND-NV
11:14 - 30/11/-0001

Công văn về việc cử công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức văn hóa công vụ

2252/UBND-NV
2252/UBND-NV
22:33 - 30/11/-0001

Về việc triển khai bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập

1552/UBND-KTHT
1552/UBND-KTHT
14:46 - 30/11/-0001

Về việc góp ý dự thảo “Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo"

391/UBND-NN
391/UBND-NN
14:59 - 30/11/-0001

Công văn về việc đăng ký ý tưởng sản phẩm OCOP năm 2020

300/UBND-MB
300/UBND-MB
11:07 - 30/11/-0001

Công văn về việc cam kết hoàn thành tiến độ bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án

1466/UBND-TCKH
1466/UBND-TCKH
22:24 - 30/11/-0001

Về việc điều chỉnh dự án Quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

1835/UBND-TNMT
1835/UBND-TNMT
17:46 - 30/11/-0001

Công văn về việc một số nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư Song Long, xã Cương Gián

1554/UBND-TNMT
1554/UBND-TNMT
16:37 - 30/11/-0001

Về việc một số nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư Song Long, xã Cương Gián.

1554/UBND-TNMT
1554/UBND-TNMT
16:37 - 30/11/-0001

Về việc một số nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư Song Long, xã Cương Gián.

1070/UBND-TCKH
1070/UBND-TCKH
15:13 - 30/11/-0001

Công văn về việc đôn đốc trả nợ vốn vay thực hiện dự án năng lượng nông thôn 2 của Hợp tác xã Dịch vụ điện Xuân Viên

1407/UBND-KTHT
1407/UBND-KTHT
17:30 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg về tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh

1092/UBND-TT
1092/UBND-TT
07:36 - 30/11/-0001

Công văn về việc rà soát, báo cáo kết quả thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020

2046/UBND-TNMT
2046/UBND-TNMT
16:48 - 30/11/-0001

Về việc góp ý Dự thảo Quyết quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh