Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
1746/UBND-KT&HT
1746/UBND-KT&HT
11:02 - 30/11/-0001

Công văn về việc thi công công trình Xử lý điểm đen TNGT tại Km468+450 QL1, tỉnh Hà Tĩnh

2079/UBND - VPĐP
2079/UBND - VPĐP
22:12 - 30/11/-0001

Công văn về việc đề xuất một số cơ chế chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025

315/UBND-YT
315/UBND-YT
08:28 - 30/11/-0001

Công văn về việc mượn địa điểm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

1561/UBND-TCKH
1561/UBND-TCKH
23:32 - 30/11/-0001

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

1536/UBND-VPĐP
1536/UBND-VPĐP
08:34 - 30/11/-0001

1401/UBND-TT
1401/UBND-TT
16:26 - 30/11/-0001

2186/UBND-NV
2186/UBND-NV
23:23 - 30/11/-0001

1846/UBND-NN
1846/UBND-NN
08:37 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư về giống cây trồng lâm nghiệp

1568/UBND-GDĐT
1568/UBND-GDĐT
09:40 - 30/11/-0001

Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục

1174/UBND-TCKH
1174/UBND-TCKH
14:22 - 30/11/-0001

Công văn về việc giới thiệu doanh nghiệp tham gia giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021

1103/UBND-KTHT
1103/UBND-KTHT
22:35 - 30/11/-0001

Công văn về việc phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình giao thông trong mùa mưa bão năm 2021

815/UBND-TCKH
815/UBND-TCKH
15:40 - 30/11/-0001

Công văn về việc báo cáo thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn năm 2020 theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

1001/UBND-KTHT
1001/UBND-KTHT
15:58 - 30/11/-0001

Công văn về việc thực hiện Công điện về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp

1103/UBND-KTHT
1103/UBND-KTHT
22:35 - 30/11/-0001

Công văn về việc phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình giao thông trong mùa mưa bão năm 2021

1263/UBND-VP
1263/UBND-VP
22:33 - 30/11/-0001

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương