Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2307/UBND-NV
2307/UBND-NV
19:33 - 22/11/2021

Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ

2308/UBND-NV
2308/UBND-NV
19:34 - 22/11/2021

Về việc tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

2309/UBND-NV
2309/UBND-NV
19:34 - 22/11/2021

Về việc báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021

2310/UBND-TTƯDhttp://nghixuan.hatinh.gov.vn/admin/51/topics
2310/UBND-TTƯDhttp://nghixuan.hatinh.gov.vn/admin/51/topics
19:35 - 22/11/2021

Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vât, sản phẩm động vật trên địa bàn

2312/UBND-YT
2312/UBND-YT
19:36 - 22/11/2021

Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế- Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

2314/UBND-NV
2314/UBND-NV
19:38 - 22/11/2021

Về việc đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

2318/UBND-NV
2318/UBND-NV
19:39 - 22/11/2021

Về việc kết quả bổ nhiệm CDNN và xếp lương đối với giáo viên đủ điều kiện, số lượng giáo viên chưa đủ điều kiện

2361/UBND-TNMT
2361/UBND-TNMT
19:40 - 22/11/2021

Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất tại Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019

2300/UBND-KTHT
2300/UBND-KTHT
18:01 - 19/11/2021

Về việc góp ý dự thảo kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

2304/UBND-VP
2304/UBND-VP
19:28 - 19/11/2021

Về việc chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các trường học, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh thương mại

2303/UBND-TCKH
2303/UBND-TCKH
19:29 - 19/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025

4662/QĐ-UBND
4662/QĐ-UBND
20:34 - 19/11/2021

Về việc thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

2292/UBND-LĐTBXH
2292/UBND-LĐTBXH
09:23 - 18/11/2021

Về việc bổ cứu hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập trung bình

2294/UBND-YT
2294/UBND-YT
09:24 - 18/11/2021

Về việc khẩn trương rà soát đối tượng chưa tiêm tiêm Vaccin Covid- 19

2295/UBND-KTHT
2295/UBND-KTHT
09:25 - 18/11/2021

Về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Sông Lam, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500