Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2296/UBND-CA
2296/UBND-CA
09:28 - 18/11/2021

Về việc góp ý dự thảo đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027"

2298/UBND-TCKH
2298/UBND-TCKH
09:30 - 18/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung phí, lệ phí

2277/UBND-NN
2277/UBND-NN
23:40 - 17/11/2021

Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản

2279/UBND-YT
2279/UBND-YT
23:42 - 17/11/2021

Về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17CT-TTg ngày 1342020 của Thủ tướng Chính phủ

2281/UBND-KTHT
2281/UBND-KTHT
23:43 - 17/11/2021

Về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Xuân An (giai đoạn 2)

2282/UBND-KTHT
2282/UBND-KTHT
23:45 - 17/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Quyết định công bố và Bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh

2283/UBND-KTHT
2283/UBND-KTHT
23:47 - 17/11/2021

Về việc điều tra, khảo sát, đánh giá các yêu cầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin và cơ sở dữ liệu đô thị để thiết lập và vận hành cơ sở dữ liệu trên nền GIS

2284/UBND-TCKH
2284/UBND-TCKH
23:49 - 17/11/2021

Về việc ý kiến về chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư thôn Trường Quý, xã Đan Trường

2285/UBND-LĐTBXH
2285/UBND-LĐTBXH
23:50 - 17/11/2021

Về việc đề nghị phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối tượng Hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

2286/UBND-LĐTBXH
2286/UBND-LĐTBXH
23:51 - 17/11/2021

Về việc đề nghị phê duyệt đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (đợt 5)

2287/UBND-KTHT
2287/UBND-KTHT
23:52 - 17/11/2021

Về việc bổ sung các điểm đấu nối vào đường ĐT.546, ĐT.547

2288/UBND-TCKH
2288/UBND-TCKH
23:52 - 17/11/2021

Về việc thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Xuân Liên và xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

2290/UBND-VP
2290/UBND-VP
23:54 - 17/11/2021

Về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của phóng viên

2291/UBND-NV
2291/UBND-NV
23:56 - 17/11/2021

Về việc đề xuất tăng biên chế Trung tâm DN-GDTX năm 2022

4636/QĐ-UBND
4636/QĐ-UBND
23:57 - 17/11/2021

Về việc Thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, Công an và Tuyển sinh Quân sự năm 2022