Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2261/UBND-NN
2261/UBND-NN
22:48 - 15/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2263/UBND-TCKH
2263/UBND-TCKH
22:48 - 15/11/2021

Về việc xử lý các vướng mắc trong triển khai dự án Khôi phục bến Giang Đình và đầu tư xây dựng chợ Giang Đình.

2265/UBND-LĐTBXH
2265/UBND-LĐTBXH
22:49 - 15/11/2021

Về việc góp ý Dự thảo hồ sơ trình HĐND tỉnh Nghị quyết Quy định mức chuẩn và mức trợ giúp XH theo NĐ số 20

2266/UBND-LĐTBXH
2266/UBND-LĐTBXH
22:50 - 15/11/2021

Về việc đề nghị và tổng hợp danh sách người cao tuổi chúc thọ mừng thọ năm 2022

2247/UBND-VP
2247/UBND-VP
21:52 - 13/11/2021

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

2247/UBND-VP
2247/UBND-VP
22:29 - 13/11/2021

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

2243/UBND-TP
2243/UBND-TP
22:18 - 12/11/2021

Về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và cử công chức làm đại diện UBND huyện tham gia tố tụng

2244/UBND-NV
2244/UBND-NV
22:19 - 12/11/2021

Về việc tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)

2245/UBND-NN
2245/UBND-NN
22:20 - 12/11/2021

Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Tĩnh

2246/UBND-NN
2246/UBND-NN
22:21 - 12/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

2231/UBND-KTHT
2231/UBND-KTHT
00:02 - 11/11/2021

Về việc tham gia ý kiến về phương án thiết kế điện trang trí Dự án đầu tư cầu Cửa Hội

2233/UBND-VP
2233/UBND-VP
00:03 - 11/11/2021

Về việc chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND huyện khóa XXI

2234/UBND-TCKH
2234/UBND-TCKH
00:05 - 11/11/2021

Về việc đôn đốc nộp hồ sơ thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn đợt 2 năm 2021 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh.

2235/UBND-NV
2235/UBND-NV
00:05 - 11/11/2021

Về việc để viên chức nghỉ việc để điều trị bệnh

2236/UBND-TP
2236/UBND-TP
00:06 - 11/11/2021

Về việc báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2021 lần 1