Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Xây dựng Đảng 21/05/2020 (201)

Đảng bộ Thống Nhất vững tin trên chặng đường mới

Cỡ chữ
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy và tinh thần quyết tâm của tập thể Đảng ủy và cán bộ đảng viên, Đảng bộ Thống Nhất đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng thành công huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh.


Đảng bộ Thống Nhất có 15 chi bộ trực thuộc với 165 đảng viên công tác ở các phòng ban của UBND huyện.

Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thống Nhất khóa XXIV, Đảng bộ đã khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, tích cực tham mưu cho HĐND, UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương trên tất cả các lĩnh vực.

Với sự tham mưu đắc lực của các cơ quan chuyên môn, 5 năm qua, đảng bộ Thống nhất đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đến nay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trở thành khát vọng của mỗi người dân, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, chất lượng. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao; kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển sản xuất cũng như sinh hoạt của Nhân dân.Nông thôn mới thực sự lan tỏa sâu rộng, có chiều sâu...tạo nên một diện mạo mới khi về với Nghi Xuân hôm nay

Các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo nên sức sống mới, diện mạo mới của từng địa phương, thôn xóm. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng phát triển các liên kết sản xuất để tăng giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho Nhân dân. Chất lượng giáo, y tế, môi trường ngày càng được nâng cao; bản sắc văn hoá dân tộc được gìn giữ và ngày càng phát triển; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy. Đến cuối năm 2018, có 100% xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn huyện nông mới đầu tiên của tỉnh, trước thời hạn 2 năm. Năm 2019, có 3 xã gồm Xuân Viên, Tiên Điền, Xuân Thành đạt nông thôn mới nâng cao; huyện Nghi Xuân đang phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu điển hình về văn hoá gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2020 - 2025.Nhiều giống cây trồng mới được đưa vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân


Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chỉ đạo tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đã đưa vào sản xuất thử và cơ cấu một số giống cây trồng mới có hiệu quả trên địa bàn. Xây dựng thành công bước đầu các mô hình trồng rau, củ, quả công nghệ cao trong nhà lưới tại Xuân Mỹ, Xuân Hải, Xuân Viên; Triển khai thực hiện đưa vườn ra đồng đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa; phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung trang trại, gia trại, giảm chăn nuôi hộ, chăn nuôi lợn liên kết theo chuỗi chiếm trên 65% tổng đàn. Tỷ trọng chăn nuôi tăng dần hàng năm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững,Đẩy mạnh nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.


Nghi Xuân ngày càng phát triển nhanh, bền vững...

Cùng với tập trung phát triển nông nghiệp bền vững, Đảng bộ đã tham mưu hoàn thành xây dựng các Đồ án quy hoạch quan trọng của huyện. Rà soát, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM của tất cả các xã và tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng. Công tác thu hút đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển được quan tâm đúng mức. Một số công trình quan trọng hoàn thành đưa vào sử dụng như: Đường Gia Lách - Khu lưu niệm Nguyễn Du, đê hữu sông Lam (giai đoạn 2), Dự án đường ven biển, cầu Cửa Hội, đường Giang-Viên-Lĩnh... đang được gấp rút hoàn thành.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Tích cực, chủ động phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư thu hút thêm nhiều dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Gia Lách; cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ, đầu tư phát triển khu du lịch Xuân Thành tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm nhằm thu hút nhiều du khách đến với Nghi Xuân góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động, tăng thu ngân sách địa phương.Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường được tăng cường. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh cùng huyện Nghi Xuân kiểm tra tiến độ một số dự án trên địa bàn

Thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất gắn với đo đạc bản đồ địa chính đạt 98,4%. Tập trung cao cho công tác thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án do nhà nước, doanh nghiệp và hộ gia đình cá nhân đầu tư trên địa bàn .


Các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt kết quả khá toàn diện. Việc Khôi phục, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của quê hương như Dân ca, Ví giặm, Văn nghệ dân gian, Ca trù Cổ Đạm, Trò Kiều… được quan tâm.Chất lượng giáo dục Nghi Xuân luôn xếp tốp đầu của tỉnh Hà Tĩnh trong nhiều năm qua

Hạ tầng công nghệ thông tin được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; Trung tâm hành chính công hoạt động hiệu quả, xây dựng phòng họp trực tuyến từ huyện đến xã, thị trấn để phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật đến tận cán bộ cơ sở đáp ứng được nhiệm vụ chính trị nhanh chóng, chất lượng.

Hoạt động thông tin, truyền thông, truyền thanh, truyền hình được đẩy mạnh, phát huy tốt Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử của xã, thị trấn. Đến nay, 93% số thôn, tổ dân phố có máy tính kết nối Internet, hệ thống truyền thanh xã, thị trấn và phát thanh thôn, tổ dân phố đáp ứng 100% đến tận người dân, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.Lĩnh vực giáo dục cũng đạt nhiểu kết quả nổi bật. Đến hết năm 2020, toàn huyện ước có 43 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu đề ra 2 trường; chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn được xếp tốt đầu của tỉnh. Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được quan tâm, phong trào xây dựng “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học” được đẩy mạnh.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đúng mức. Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên ở tất cả các tuyến, cơ sở hạ tầng về y tế ngày càng được tăng cường. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.


Công tác an sinh xã hội được quan tâm

Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt kết quả cao. Các chỉ tiêu về lao động-việc làm hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch. Mỗi năm giải quyết việc làm mới cho hơn 4.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 1.200 đến 1.500 người. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, hộ tái nghèo ít.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động nhân đạo, từ thiện được đẩy mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo. Kịp thời giải quyết đúng chế độ, chính sách của các đối tượng người có công.Phó Bí thư Đảng ủy Phan Thị Kim Oanh quán triệt Nghị quyết trung ương 7 cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ

Song song với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng được Đảng bộ Thống Nhất xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Theo đó, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy đã đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao phấm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Đặc biệt đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp được 16 đảng viên mới. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, dân chủ. Kết quả hàng năm có 85% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, có 16 đảng viên và 1 chi bộ được Ban thường vụ Huyện ủy khen thưởng 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 


Đại hội điểm chi bộ tài chính - thống kê

“Nhiệm kỳ 2020- 2025, phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ Thống Nhất tiếp tục phát huy vai trò, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII xây dựng huyện Nghi Xuân kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch và theo hướng phát triển đô thị.

Với mục tiêu phấn đấu như vậy, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của từng chi bộ, từng cơ quan, đơn vị.

Trong đó phải tổ chức thật tốt về chỉ đạo sản xuất, bởi cốt lõi của xây dựng NTM là nâng cao thu nhập cho người dân. Đây còn là mặt hạn chế cần quan tâm mà quan trọng là sự lãnh đạo chỉ đạo để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mùa vụ, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng gia tăng và phát triển bền vững. Đây là trách nhiệm tham mưu của Chi bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng như các phòng, ban chuyên môn nên Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo và nỗ lực lớn mới giành được thắng lợi trong nhiệm kỳ mới”, ông Phạm Tiến Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Bí thư Đảng ủy Thống nhất cho biết.

Từ những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Thống Nhất tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt  quy chế dân chủ cơ sở. Toàn đảng bộ đoàn kết một lòng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Nghi Xuân ngày càng phát triển bền vững, sớm trở thành huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch.

Thanh Huyền - Đức Đồng

 

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu