Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Giới thiệu   Danh bạ điện thoại

.
Thông tin liên hệ các cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ các phòng, ban, ngành trực thuộc HĐND-UBND huyện
Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức các xã, thị trấn
Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức các xã, thị trấn
21:07 - 20/11/2020

Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức các xã, thị trấn