Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Giới thiệu   Danh bạ điện thoại

.
Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức các xã, thị trấn
Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức các xã, thị trấn
21:07 - 20/11/2020

Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức các xã, thị trấn

Thông tin liên hệ các cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ các phòng, ban, ngành trực thuộc HĐND-UBND huyện
Thông tin liên hệ các cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ các phòng, ban, ngành trực thuộc HĐND-UBND huyện
13:24 - 30/07/2019

Thông tin liên hệ các cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ các phòng, ban, ngành trực thuộc HĐND-UBND huyện