Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Danh bạ điện thoại 30/07/2019 (1176)

Danh bạ điện thoại CBCC-VC các xã, thị trấn

Cỡ chữ
Danh bạ điện thoại CBCC-VC các xã, thị trấn huyện Nghi Xuân

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT di động

Địa chỉ Email

I

XÃ XUÂN HỘI

1

Trần Văn Hiền

Bí thư Đảng ủy

0902. 227.456

2

Lê Văn Thắng

Phó Bí thư Đảng ủy

0912.711.178

lthanghuong@gmail.com

3

Trần Thị Yến

Phó Chủ tịch HĐND

0912.595.277

yendoanxa@gmail.com

4

Trịnh Quang Luật

Chủ tịch UBND

0988305677


5

Phan Thanh Văn

Phó Chủ tịch UBND

0984.210.396

6

Đậu Văn Liệu

Chủ tịch UBMTTQ

0977.668.070

7

Ng. Thị Kim Thoa

Công chức Văn phòng

0982.368.644

thoaloi99@gmail.com

II

XÃ ĐAN TRƯỜNG

1

Nguyễn Thùy Dung

BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0913.661.234

thuydungnt@gmail.com

2

Phan Trọng Tri

Phó Bí thư Đảng ủy


3


Chủ tịch UBND

0902.242.477

4

Lê Thị Quế  

Phó Chủ tịch HĐND 

0976.344.464

5

Dương Văn Chiến

Phó Chủ tịch UBND

0911.422.568

duongvanchien81@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hà Tịnh

Chủ tịch UBMTTQ


7


Công chức Văn phòng8


Công chức Văn phòng
III

XÃ XUÂN PHỔ

1

Trần Xuân Trực

BT Đảng ủy, CT HĐND

0916.383.233

tranxuantruc.xp@gmail.com

2

Hoàng Thị Thảo

Phó Bí thư Đảng ủy


3

Trần Văn Hướng

Phó Chủ tịch HĐND

0942.730.777

4

Nguyễn Ngọc Anh

Chủ tịch UBND

0917.917.167

ngocanhnguyen1972@gmail.com

5

Trần Xuân Chương

Phó Chủ tịch UBND

0945.202.627

tranxuanchuongxp@gmail.com

6

Phạm Xuân Chiến

Chủ tịch UBMTTQ

0909.366.800

xuanchien64@gmail.com

7

Trần Văn Cường

Công chức Văn phòng

0912.597.199

tranvancuong73@gmail.com

IV

XÃ XUÂN HẢI

1

Nguyễn Duy Thái

Bí thư Đảng ủy

0972.843.390

2


Phó Bí thư Đảng ủy


3

Cao Xuân Chương

Chủ tịch UBND

0904.479.596

4

Trần Văn Vỹ

Phó Chủ tịch HĐND

0978.350.645

5

Võ Viết Xuân

Phó Chủ tịch UBND

0984.877.437

6

Đậu Thị Thu Huyền

Chủ tịch UBMTTQ

0919.652.547

7

Nguyễn Minh Đức

Công chức Văn phòng

0907.681.674

V

THỊ TRẤN TIÊN ĐIỀN

1

Hồ Minh Liên

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

0904.395.661

2

Đoàn Thị Mỹ Hạnh 

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0974.235.929


3

Trần Văn Thuận 

Chủ tịch UBND

0934.461.688

4

Đặng Thị Thanh Giang 

Phó Chủ tịch HĐND

0902.188.077


56

Trần Đức Bình 

Phó Chủ tịch HĐND 

0904.916.979


Nguyễn Thăng Long Chủ tịch UBMTTQ

VI

XÃ XUÂN YÊN

1

Trần Văn Trình

BT Đảng ủy, CT HĐND

0902203169

2

Phan Văn Lịch

Phó Bí thư Đảng ủy

0904.436.664

3

Trần Anh Khoa

Chủ tịch UBND

0946.039.009

4

Trần Xuân Thái

Phó Chủ tịch HĐND

0976.395.009

5

Hoàng Xuân Linh

Phó Chủ tịch UBND

0982.483.915

6

Kiều Đình Công

Chủ tịch UBMTTQ

0988.845.696

7

Võ Tá Chung

Công chức Văn phòng

0934.247.330

8

Phan Thị Thanh Hương

Văn phòng - Thống kê

0982.282.310

VII

XÃ XUÂN THÀNH

1

Nguyễn Xuân Hồng

Đảng ủy - CT HĐND

0903.456.184

2


Phó Bí thư Đảng ủy


3

Trần Quốc Anh

Chủ tịch UBND

0904.973.378

4

Hoàng Văn Tân

Phó Chủ tịch HĐND

0976.233.628

5

Trần Hoàng Điệp

Phó Chủ tịch UBND

0987.502.899

diepvp2011@gmail.com

6

Phạm Công Tuân

Chủ tịch UBMTTQ

0986.799.275

7

Trần Thị Trang

Công chức Văn phòng

0975.125.587

quynhtrangtran255@gmail.com

VIII

XÃ CỔ ĐẠM

1

Nguyễn Đình Vinh

Bí thư Đảng ủy

0903.454.236

2

Phan Thị Phương Nam

PBT Đảng ủy

0982.120.374

3

Nguyễn Thái Tứ

Chủ tịch UBND

0988.082.452

4


Phó Chủ tịch HĐND


5

Phan Đình Ca

Phó Chủ tịch UBND

0982.546.087

6

Phạm Trung Thông

Chủ tịch UBMTTQ

0973.730.942

7

Phan Mạnh Cường

Công chức Văn phòng

0983.465.752

manhcuongvp1967@gmail.com

8

Trần Thị Tâm

Văn phòng-Thống kê

0943.158.345

trantamv3@gmail.com

IX

XÃ XUÂN LIÊN

1

Nguyễn Thị Nhi

BT Đảng ủy

01683.707.425

2

Trần Thị Tâm

Phó Bí thư


4

Mai Anh Lý

Chủ tịch UBND

0915.211.887

5

Trần Thị Phương

Phó Chủ tịch UBND xã

01696.672.949

6

Nguyễn Thị Nguyên

Chủ tịch UBMTTQ xã

01695.077.194

7


Văn phòng UBND xã


X

XÃ CƯƠNG GIÁN

2

Trần Đức Lâm

Bí thư Đảng ủy

0986.990.070

tranduclamcg@gmail.com

3

Trần Thị Thủy

Phó Bí thư Đảng ủy


4


Chủ tịch UBND

0977.911.477

5

Hoàng Văn Hà

Phó Chủ tịch UBND


6

Lê Duy Linh

Phó Chủ tịch UBND

0987.077.543

duylinhndcg@gmail.com

7

Hoàng Thị Hoa

Chủ tịch UBMTTQ

0987.013.550

8

Nguyễn Thị Vân

Công chức Văn phòng

01665.618.543

XI

XÃ XUÂN LAM

1

Phạm Hữu Nghiêm

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

0984.965.498

danguyxuanlam@gmail.com

2

Phó Bí thư Đảng ủy

0986.624.129

3

Nguyễn Vĩnh Thọ

Chủ tịch UBND

0985.729.138

vinhtho0303@gmail.com

4

Trần Đức Quang

Phó Chủ tịch HĐND

0973.887.692

5

Phạm Xuân Đại

Phó Chủ tịch UBND

0984.919.948

6

Đoàn Thị Thu Hiền

Văn phòng UBND

0984.503.848

doanthithuhienubnd@gmail.com

XII

XÃ XUÂN HỒNG

1

Bùi Nam Thắng

Bí thư Đảng ủy


2

Ng. Thị Hương Giang

Phó BT Đảng ủy, CT HĐND

01686.142.567

3

Nguyễn Phi Phượng

Chủ tịch UBND

0936.736.842

0903.495.399

phiphuong1978@gmail.com

4

Nguyễn Quang Vinh

Phó Chủ tịch UBND

0987.784.255

6

Hà Văn Tiến

Chủ tịch UBMTTQ

01278.347.007

7

Trần Thị Linh Chi

Công chức Văn phòng

0979.003.341

lingzhihn@gmail.com

XIII

XÃ XUÂN LĨNH

2

Nguyễn Trọng Đường

Bí thư Đảng ủy

0904. 487. 879

3


4

Hà Văn Bình

Chủ tịch UBND

0903.293.658


5

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

0965.757.567

6

Trần Hồng Nhị

Chủ tịch UBMTTQ

01639.609.775

7

Đinh Đức Hà

Công chức Văn phòng

0902.232.499

8

Hồ Thị Hiệp

Văn phòng - Thống kê

0932.251.167

XIV

THỊ TRẤN XUÂN AN

1

Phan Văn Lĩnh

BT Đảng ủy

0915313848

2

Phan Duy Vĩnh

Phó Bí thư Đảng ủy

0986.126.158

3


Chủ tịch UBND

0903.448.368

4

Ngô Đăng Ký

Phó Chủ tịch HĐND

0906.272.595

ngodangky.dtn@gmail.com

5


Phó Chủ tịch UBND

0943.302.167

hoangvanduc81@gmail.com

6

Hồ Khắc Dũng

Chủ tịch UBMTTQ

0976.223.775

7

Lê Thị Thanh Nhàn

Công chức Văn phòng

0974.473.144

lenhanxa1967@gmail.com

8

Đinh Hạnh Hiền

Văn phòng - Thống kê

0963.858.778

lientoan2007@gmail.com

XV

XÃ XUÂN GIANG

1

Nguyễn Phi Thường

BT Đảng ủy,2


Phó Bí thư Đảng ủy3

Trần Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

0912.093.299

4

Đậu Xuân Tú

Phó Chủ tịch UBND

0979.556.166

dautuxg@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thủy

Phó Chủ tịch HĐND

0976.553.315

6

Đinh Thị Ngân

Chủ tịch UBMTTQ

0989.456.132

7

Kiều Thị Huyền Trang

Văn phòng UBND

0976.146.486

kieuhuyentrang.ht@gmail.com

XVI

XÃ XUÂN MỸ

1

Lê Duy Tân

BT Đảng ủy

0902.054.830


2


Phó Bí thư Đảng ủy3

Lê Duy Hồng

Chủ tịch UBND

0902.112.660

4

Lê Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND

0984.355.495

5

Nguyễn Đức Hóa

Phó Chủ tịch UBND

0949.593.520

6

Trần Thị Hóa

Chủ tịch UBMTTQ

0903.449.757

7

Phạm Thanh Hải

Văn phòng - Thống kê

0949.151.209

8

Trần Thị Hiếu

Công chức Văn phòng

0916.607.788

kimhieu155@gmail.com


XVII

XÃ XUÂN VIÊN

1

Nguyễn Thị Thanh Hải

BT Đảng ủy

0902.206.605

2


Phó Bí thư Đảng ủy


4

Đậu Minh Ngụ

Chủ tịch UBND

0986.603.451

5

Nguyễn Tiến Nghĩa

Phó Chủ tịch HĐND

0982.890.679

6

Phan Tiến Thành

Phó Chủ tịch UBND

01689.139.697

7

Phan Văn Sinh

Chủ tịch UBMTTQ

0986.482.534

8

Cao Thị Thủy

Công chức Văn phòng

0984.548.838

9

Cao Xuân Bách

Văn phòng - Thống kê

0912.287.234

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu