Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Cơ cấu tổ chức 14/11/2018 (655)

Danh sách cán bộ chủ trì và văn phòng UBND 19 xã, thị trấn

Cỡ chữ

I. XÃ XUÂN HỘI

1. Trần Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy

2Lê Văn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy

3. Trịnh Quang Luật  - Chủ tịch UBND

4Trần Thị Yến  - Phó Chủ tịch HĐND

5.  Nguyễn Tiến Thành  - Phó Chủ tịch UBND

6. Đậu Văn Liệu  - Chủ tịch UBMTTQ

7.  Ng. Thị Kim Thoa  - Công chức Văn phòng

II.  XÃ ĐAN TRƯỜNG

1.  Nguyễn Thùy Dung  - BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2.  Phan Trọng Tri - Phó Bí thư Đảng ủy

3.                             - Chủ tịch UBND

4.  Lê Thị Quế  - Phó Chủ tịch HĐND

5.  Dương Văn Chiến  - Phó Chủ tịch UBND

6.    Nguyễn Thị Hà Tịnh - Chủ tịch UBMTTQ

7.                                  -  Công chức Văn phòng

8.                                  -  Công chức Văn phòng

III.  XÃ XUÂN PHỔ

1.  Trần Xuân Trực -  BT Đảng ủy, CT HĐND

2.  Hoàng Thị Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy

3.  Nguyễn Ngọc Anh -  Chủ tịch UBND

4.  Trần Văn Hướng -  Phó Chủ tịch HĐND

5.  Trần Xuân Chương -  Phó Chủ tịch UBND

6.  Phạm Xuân Chiến  - Chủ tịch UBMTTQ

7.  Trần Văn Cường  - Công chức Văn phòng

IV.  XÃ XUÂN HẢI

1.  Nguyễn Duy Thái  - Bí thư Đảng ủy

2.                              - Phó Bí thư Đảng ủy

3.  Cao Xuân Chương  - Chủ tịch UBND

4.  Trần Văn Vỹ  - Phó Chủ tịch HĐND

5.  Võ Viết Xuân - Phó Chủ tịch UBND

6.  Đậu Thị Thu Huyền  - Chủ tịch UBMTTQ

7.  Nguyễn Minh Đức  - Công chức Văn phòng

V.  Thị trấn TIÊN ĐIỀN

1.  Hồ Minh Liên  - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

2.  Đoàn Thị Mỹ Hạnh  - Phó Bí thư Đảng ủy

3.  Trần Văn Thuận   - Chủ tịch UBND

4.  Đặng Thị Thanh Giang   - Phó Chủ tịch HĐND

5.  

6.  Trần Đức Bình -  Phó Chủ tịch UBND

7. Nguyễn Thăng Long - Chủ tịch UBMTTQ

VI.  XÃ XUÂN YÊN

1.  Trần Văn Trình  - BT Đảng ủy, CT HĐND

2.  Phan Văn Lịch  - Phó Bí thư Đảng ủy

3.  Trần Anh Khoa  - Chủ tịch UBND

4.  Trần Xuân Thái  - Phó Chủ tịch HĐND

5.  Hoàng Xuân Linh  - Phó Chủ tịch UBND

6.  Kiều Đình Công  - Chủ tịch UBMTTQ

7.  Võ Tá Chung  - Công chức Văn phòng

8.  Phan Thị Thanh Hương  - Văn phòng - Thống kê

VII.  XÃ XUÂN THÀNH

1.  Nguyễn Xuân Hồng -  Bí thư Đảng ủy 

2.                                  - Phó Bí thư Đảng ủy

3.  Trần Quốc Anh  - Chủ tịch UBND

4.  Hoàng Văn Tân  - Phó Chủ tịch HĐND

5.  Trần Hoàng Điệp -  Phó Chủ tịch UBND

6.  Phạm Công Tuân -  Chủ tịch UBMTTQ

7.  Trần Thị Trang  - Công chức Văn phòng

VIII.  XÃ CỔ ĐẠM

1.  Nguyễn Đình Vinh -  Bí thư Đảng ủy

2. Phan Thị Phương Nam - PBT Đảng ủy

3.                                  -  Chủ tịch UBND

4.  Phan Thị Phương Nam -  Phó Chủ tịch HĐND

6.  Phan Đình Ca -  Phó Chủ tịch UBND

7.  Phạm Trung Thông  - Chủ tịch UBMTTQ

8.  Phan Mạnh Cường  - Công chức Văn phòng

9.  Trần Thị Tâm  - Văn phòng-Thống kê

IX.  XÃ XUÂN LIÊN

1.  Nguyễn Thị Nhi  - BT Đảng ủy

2.  Trần Thị Tâm - Phó Bí thứ Thường trực Đảng ủy

3.  Mai Anh Lý  - Chủ tịch UBND

4. Thái Văn Vinh - Phó Chủ tịch HĐND

6.  Trần Thị Phương -  Phó Chủ tịch UBND xã

7.  Nguyễn Thị Nguyên -  Chủ tịch UBMTTQ xã

X.  XÃ CƯƠNG GIÁN

1.  Trần Đức Lâm  - Bí thư Đảng ủy

2.  Trần Thị Thủy  - Phó Bí thư Đảng ủy

3.                               - Chủ tịch UBND

4.  Lê Văn Trọng  - Phó Chủ tịch HĐND

5.  Hoàng Văn Hà  - Phó Chủ tịch UBND

6.  Lê Duy Linh  - Phó Chủ tịch UBND

7.  Hoàng Thị Hoa  - Chủ tịch UBMTTQ

8.  Nguyễn Thị Vân  - Công chức Văn phòng

XI.  XÃ XUÂN LAM

1.  Phạm Hữu Nghiêm -  Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

2.  Nguyễn Đình Khiêm  - Phó Bí thư Đảng ủy

3.  Nguyễn Vĩnh Thọ -  Chủ tịch UBND

4.  Trần Đức Quang  - Phó Chủ tịch HĐND

5.  Phạm Xuân Đại  - Phó Chủ tịch UBND

6.  Đoàn Thị Thu Hiền  - Văn phòng UBND

XII.  XÃ XUÂN HỒNG

1.  Bùi Nam Thắng  - Bí thư Đảng ủy

2.  Ng. Thị Hương Giang  - Phó BT Đảng ủy, CT HĐND

3.  Nguyễn Phi Phượng -  Chủ tịch UBND

4.  Nguyễn Quang Vinh -  Phó Chủ tịch HĐND

5.  Nguyễn Xuân Tuyên  - Phó Chủ tịch UBND

6.  Hà Văn Tiến  - Chủ tịch UBMTTQ

7.  Trần Thị Linh  - Chi Công chức Văn phòng

XIII.  XÃ XUÂN LĨNH

1.  Nguyễn Trọng Đường  - Bí thư Đảng ủy

2.  Nguyễn Văn Ngọc  - Phó Bí thư Đảng ủy

3.  Hà Văn Bình -  Chủ tịch UBND

4.  Lê Thanh Tường  - Phó Chủ tịch HĐND

5.  Lê Anh Tuấn  - Phó Chủ tịch UBND

6.  Trần Hồng Nhị  - Chủ tịch UBMTTQ

7.  Đinh Đức Hà  - Công chức Văn phòng

8.  Hồ Thị Hiệp  - Văn phòng - Thống kê

XIV. THỊ TRẤN XUÂN AN

1.  Phan Văn Lĩnh  - BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2.  Phan Duy Vĩnh  - Phó Bí thư Đảng ủy

3.                            -  Chủ tịch UBND

4.  Ngô Đăng Ký  - Phó Chủ tịch HĐND

5.  Hoàng Văn Đức  - Phó Chủ tịch UBND

6.  Hồ Khắc Dũng  - Chủ tịch UBMTTQ

7.  Lê Thị Thanh Nhàn  - Công chức Văn phòng

8.  Đinh Hạnh Hiền  - Văn phòng - Thống kê

XV.  XÃ XUÂN GIANG  

1. Nguyễn Phi Thường - Bí thư Đảng ủy

2.                                -  Phó Bí thư Đảng ủy

3.  Trần Anh Tuấn -  Chủ tịch UBND

4.  Đậu Xuân Tú  - Phó Chủ tịch UBND

5.  Nguyễn Thị Thủy  - Phó Chủ tịch HĐND

6.  Đinh Thị Ngân  - Chủ tịch UBMTTQ

XVI.  XÃ XUÂN MỸ

1.  Lê Duy Tân  - BT Đảng ủy

2.                      - Phó Bí thư Đảng ủy

3.                         - Chủ tịch UBND

4. Lê Văn Lương  - Phó Chủ tịch UBND

5. Nguyễn Đức Hóa  - Phó Chủ tịch UBND

6.  Trần Thị Hóa -  Chủ tịch UBMTTQ

7. Phạm Thanh Hải  - Văn phòng - Thống kê

8. Trần Thị Hiếu  - Công chức Văn phòng

XVII.  XÃ XUÂN VIÊN

1.  Nguyễn Thị Thanh Hải  - BT Đảng ủy,

2.                                  - Phó Bí thư Đảng ủy

4.  Đậu Minh Ngụ -  Chủ tịch UBND

5. Nguyễn Tiến Nghĩa  - Phó Chủ tịch HĐND

6. Phan Tiến Thành -  Phó Chủ tịch UBND

7. Phan Văn Sinh  - Chủ tịch UBMTTQ

8. Cao Thị Thủy  - Công chức Văn phòng

9. Cao Xuân Bách  - Văn phòng - Thống kê


Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu