Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Giáo dục 17:23 27/02/2019 (227)

Danh sách Thí sinh trúng tuyển giáo viên văn hóa tiểu học

Cỡ chữ
Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 26/0 2/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học;

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo về việc trúng tuyển giáo viên văn hóa tiểu học như sau:

Tổng số thí sinh trúng tuyển 12 người như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 24/07/1980, trình độ chuyên môn: Đại học ngành Giáo dục tiểu học;

2. Bà Đậu Thị Hương, sinh ngày 05/10/1986, trình độ chuyên môn: Đại học ngành Giáo dục tiểu học;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 12/08/1992, trình độ chuyên môn: Đại học ngành Giáo dục tiểu học;

4. Bà Trần Thị Hoài An, sinh ngày 19/05/1996, trình độ chuyên môn: Đại học ngành Giáo dục tiểu học;

5. Bà Hồ Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 27/07/1991, trình độ chuyên môn: Đại học ngành Giáo dục tiểu học;

6. Bà Phan Thị Hương, sinh ngày 04/05/1988, trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học;

7. Bà Trần Thị Hoài Nam, sinh ngày 29/12/1984, trình độ chuyên môn: Đại học ngành Giáo dục tiểu học;

8. Bà Nguyễn Như Trang, sinh ngày 16/09/1986, trình độ chuyên môn: Đại học ngành Giáo dục tiểu học;

9. Bà Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 01/03/1995, trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học;

10. Bà Trần Thị Xan, sinh ngày 19/10/1991, trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học;

11. Trần Thị Hà Giang, sinh ngày 18/10/1990, trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học;

12. Hoàng Lê Thảo, sinh ngày 29/10/1993, trình độ chuyên môn: Đại học ngành Giáo dục tiểu học.

Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn huyện có thí sinh trúng tuyển thực hiện việc ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo để thí sinh, các cơ quan, đơn vị được biết.


UBND huyện Nghi Xuân

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu