Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Xây dựng nông thôn mới 09:37 07/10/2019 (3623)

Đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cỡ chữ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban đơn vị liên quan, các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả đợt cao điểm thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hoàn thành các mục tiêu năm 2019 đã đề ra.

Nhân dân các địa phương tham gia làm giao thông nông thôn

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong tháng 10 và tháng 11 năm 2019; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát động phong trào trong nhân dân để người dân tích cực vào cuộc; cán bộ xã, Ban công tác mặt trận các thôn xóm dành tối đa thời gian, nguồn lực tập trung cho cho xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong đó tập trung củng cố nâng cao đạt chuẩn các tiêu chí một cách bền vững; tổ chức ra soát mức độ đạt các tiêu chí nâng cao, tổ chức thực hiện các nội dung tiêu chí theo hướng ưu tiên cho nhóm tiêu chí môi trường, văn hóa và sản xuất. Đối với 3 xã phấn đấu đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu (Tiên Điền, Xuân Viên, Xuân Thành) tập trung cao hoàn thành các tiêu chí trình các phòng thẩm định trước ngày 20/10, hoàn thành hồ sơ công nhân xã đạt chuẩn nâng cao trong tháng 10/2019.

Triển khai hiệu quả cuộc thi xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, đô thị văn minh; ưu tiên cho việc chỉnh trang cảnh quan khu dân cư, xây dựng các tuyến đường mẫu, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hàng rào xanh, chỉnh trang nhà ở, mương thoát nước, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế nông hộ…Hoàn thành cuộc thi cấp xã trong tháng 10/2019.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vừa sản xuất hết diện tích trong vườn và ngoài đồng, không để ruộng bỏ hoang; xây dựng các vùng sản xuất tập trung theo hướng tích tụ ruộng đất, sản xuất các cây trồng có hiệu quả, đẩy mạnh phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Đợt phát động thi đua phải được triển khai một cách thực chất, hiệu quả, có địa chỉ, khối lượng và phân công cụ thể người trực tiếp chỉ đạo, thực hiện; tổ chức đánh giá hàng tuần, tháng để động viên phong trào.


Các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân chính trang vườn hộ

Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách theo lĩnh vực, địa phương, Trưởng các phòng ban trực tiếp làm việc với các xã để chỉ đạo, hướng dẫn rà soát các nội dung công việc liên quan đến ngành, các nội dung tại từng địa phương liên quan đến tiêu chí xã nâng cao, xã kiểu mẫu để chỉ rõ các công việc, có giải pháp thực hiện và giám sát đảm bảo các công việc đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành. Trong quá trình thực hiện phải phản ánh kịp thời các vướng mắc khó khăn về Thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện để chỉ đạo.

Đề nghị Trưởng Đoàn, Tổ trưởng tổ chỉ đạo, giám sát các xã, thị trấn dành thời gian đi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp huyện trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, bằng những việc làm cụ thể vận động hội viên của mình tham gia tích cực đợt cao điểm ra quân thực hiện các nội dung công việc đảm bảo hoàn thành các nội dung theo đúng thời gian quy định.

Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các xã, thị và các đơn vị liên quan; kịp thời phản ánh các khó khăn vướng mắc cần được chỉ đạo về Thường trực Ban chỉ đạo, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.

P.V


Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu