Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Giới thiệu   Định hướng phát triển

.
Phương hướng, mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020
Phương hướng, mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020
09:59 - 29/06/2019

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2015-2020