Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự án, hạng mục đầu tư công, đấu thầu

.
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng  Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500
Về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu 01.TV: Tư vấn xác định giá đất cụ thể cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng nhà máy sản xuất nhựa gia dụng và th
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025
NGHỊ QUYẾT Về chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư  công năm 2023 (đợt 2)
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Công an huyện Nghi Xuân
Báo cáo quyết toán đầu tư công năm 2023
QĐ  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghi Xuân
NQ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025
448/QĐ-UBND
448/QĐ-UBND
16:32 - 18/02/2022

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân

103/QĐ-UBND
103/QĐ-UBND
07:21 - 24/01/2022

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án: Khu dân cư thôn Trung Vân, xã Xuân Hải

17/BC-UBND
17/BC-UBND
16:07 - 21/01/2022

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn huyện năm 2021

5296/QĐ-UBND
5296/QĐ-UBND
21:29 - 27/12/2021

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của Cơ quan Huyện ủy Nghi Xuân (Đợt 4, năm 2021)

5244/QĐ-UBND
5244/QĐ-UBND
21:37 - 20/12/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

2353/UBND-TCKH
2353/UBND-TCKH
22:15 - 26/11/2021

Về việc đề nghị cho gia hạn thời gian thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành

452/BC-UBND
452/BC-UBND
07:40 - 24/11/2021

Báo cáo về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách tỉnh