Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự án, hạng mục đầu tư công, đấu thầu

.
QĐ  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghi Xuân
NQ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025
448/QĐ-UBND
448/QĐ-UBND
16:32 - 18/02/2022

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân

103/QĐ-UBND
103/QĐ-UBND
07:21 - 24/01/2022

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án: Khu dân cư thôn Trung Vân, xã Xuân Hải

17/BC-UBND
17/BC-UBND
16:07 - 21/01/2022

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn huyện năm 2021

5296/QĐ-UBND
5296/QĐ-UBND
21:29 - 27/12/2021

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của Cơ quan Huyện ủy Nghi Xuân (Đợt 4, năm 2021)

5244/QĐ-UBND
5244/QĐ-UBND
21:37 - 20/12/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

2353/UBND-TCKH
2353/UBND-TCKH
22:15 - 26/11/2021

Về việc đề nghị cho gia hạn thời gian thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành

452/BC-UBND
452/BC-UBND
07:40 - 24/11/2021

Báo cáo về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách tỉnh

4562/QĐ-UBND
4562/QĐ-UBND
00:16 - 09/11/2021

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghi Xuân

4308/QĐ-UBND
4308/QĐ-UBND
23:11 - 28/10/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của Cơ quan Huyện ủy Nghi Xuân (Đợt 3, năm 2021)

4305/QĐ-UBND
4305/QĐ-UBND
23:07 - 28/10/2021

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 01.MSTS - Mua sắm máy cưa xích thuộc gói thầu Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021

4306/QĐ-UBND
4306/QĐ-UBND
23:08 - 28/10/2021

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 02.MSTS - Mua sắm thuyền Composite thuộc gói thầu Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021

52/NQ-HĐND
52/NQ-HĐND
21:56 - 24/09/2021

Nghị quyết điều chỉnh danh mục công trình sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2021 tại Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 25/12/2020

53/NQ-HĐND
53/NQ-HĐND
21:59 - 24/09/2021

Về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh xây dựng cơ bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025