Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự toán, quyết toán thực hiện ngân sách nhà nước

.
2499/QĐ-UBND
2499/QĐ-UBND
22:01 - 25/06/2021

Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm, sửa chữa lắp đặt hệ thống mạng LAN, Wifi trụ sở nhà làm việc 3 tầng của Cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện (Đợt 4, năm 2021)

52/UBBC
52/UBBC
10:06 - 17/06/2021

Công văn về việc đôn đốc báo cáo quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kyyf 2021-2026

2222/QĐ-UBND
2222/QĐ-UBND
22:01 - 09/06/2021

Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Năm 2020)

2223/QĐ-UBND
2223/QĐ-UBND
22:03 - 09/06/2021

Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Năm 2020)

2225/QĐ-UBND
2225/QĐ-UBND
22:04 - 09/06/2021

Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân (Năm 2020)

182/BC-UBND
182/BC-UBND
10:47 - 07/06/2021

Báo cáo Quyết toán chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của Đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1879/QĐ-UBND
1879/QĐ-UBND
22:41 - 01/06/2021

Quyết định phê duyệt Quyết toán kinh phí thực hiện Phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 toàn huyện năm 2020

150/BC-UBND
150/BC-UBND
07:21 - 17/05/2021

Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2020 huyện Nghi Xuân

1476/QĐ-UBND
1476/QĐ-UBND
20:48 - 23/04/2021

Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của Cơ quan Văn phòng Huyện ủy Nghi Xuân (Đợt 2, năm 2021)

1215/QĐ-UBND
1215/QĐ-UBND
15:53 - 02/04/2021

Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù, miễn thủy lợi phí năm 2020

335/UBND-TCKH
335/UBND-TCKH
09:05 - 05/03/2021

Công văn về việc báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

106/QĐ-UBND
106/QĐ-UBND
16:59 - 20/01/2021

Quyết định phê duyệt dự toán số lượng và kinh phí chi trả cho đối tượng Bảo trợ xã hội năm 2021

17/BC-UBND
17/BC-UBND
08:12 - 20/01/2021

Báo cáo Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 (do UBND huyện, xã, thị trấn thực hiện)

107/QĐ-UBND
107/QĐ-UBND
08:16 - 20/01/2021

Quyết định phê duyệt dự toán số lượng và kinh phí hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2021 theo Nghị quyết 151/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

101/UBND-TCKH
101/UBND-TCKH
17:21 - 19/01/2021

Công văn về việc thực hiện hướng dẫn 5138/HD-STC về một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách năm 2021