Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự toán, quyết toán thực hiện ngân sách nhà nước

.
Biểu 87 kèm theo QĐ 2027
Biểu 87 kèm theo QĐ 2027
08:32 - 15/06/2022

Công khai dự toán quý I/2022
70/NQ-HĐND
70/NQ-HĐND
22:53 - 18/01/2022

Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2022

15/UBND-TCKH
15/UBND-TCKH
10:25 - 05/01/2022

Về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Công khai ngân sách huyện theo Thông tư 343
4226/QĐ-UBND
4226/QĐ-UBND
09:51 - 27/10/2021

Về việc phê duyệt dự toán mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 21, năm 2021)

1904/UBND-TCKH
1904/UBND-TCKH
10:36 - 01/10/2021

Về việc quyết toán tiểu dự án GPMB Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội

3210/QĐ-UBND
3210/QĐ-UBND
21:56 - 01/09/2021

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện điều tra, rà soát, tổng hợp quỹ đất sản xuất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện

3335/QĐ-UBND
3335/QĐ-UBND
23:14 - 01/09/2021

Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Năm 2020)

3336/QĐ-UBND
3336/QĐ-UBND
23:17 - 01/09/2021

Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Năm 2020)

3340/QĐ-UBND
3340/QĐ-UBND
00:09 - 01/09/2021

Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Năm 2020)

1654/UBND-TCKH
1654/UBND-TCKH
22:25 - 30/08/2021

Về việc báo cáo phục vụ xây dựng Dự toán NSNN năm 2022

1377/UBND-TCKH
1377/UBND-TCKH
16:43 - 02/08/2021

Về việc báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn năm 2020 theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

1366/UBND-TCKH
1366/UBND-TCKH
07:28 - 30/07/2021

Về việc báo cáo quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

2735/QĐ-UBND
2735/QĐ-UBND
22:06 - 21/07/2021

Quyết định giao chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương