Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Giấy mời

.
233/GM-UBND
233/GM-UBND

Giấy mời hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

246/GM-UBND
246/GM-UBND

Giấy mời làm việc xin ý kiến chỉ đạo xử lý đơn tố cáo liên quan đến đất đai của công dân

244/GM-UBND
244/GM-UBND

Giấy mời hội nghị tập huấn về phân loại rác, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình

245/GM-UBND
245/GM-UBND

Giấy mời hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về Khoa học va công nghệ năm 2019

242/GM-UBND
242/GM-UBND

Giấy mời hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện

243/GM-UBND
243/GM-UBND

Giấy mời làm việc liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ GPMB dự án nâng cấp tuyến đường ven biển

239/GM-UBND
239/GM-UBND

Giấy mời làm việc với Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC

240/GM-UBND
240/GM-UBND

Giấy mời đi chúc mừng một số doanh nghiệp, HTX trên địa bàn

241/GM-UBND
241/GM-UBND

Giấy mời làm việc với các công dân đã đăng ký tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để thống nhất nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

238/GM-UBND
238/GM-UBND

Giấy mời gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm lần thứ 15, Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2019)

236/GM-UBND
236/GM-UBND

Giấy mời họp để thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Lễ Gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2019) trên địa bàn

237/GM-UBND
237/GM-UBND

Giấy mời làm việc với Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ về công tác tổ chức, cán bộ

234/GM-UBND
234/GM-UBND

Giấy mời kiểm tra hiện trường công tác BTHT GPMB

235/GM-UBND
235/GM-UBND

Giấy mời làm việc liên quan đến công tác BTHT GPMB

232/GM-UBND
232/GM-UBND

Giấy mời hội nghị tổng kết và công bố số liệu sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)