Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Giấy mời

.
41/GM-UBND
41/GM-UBND
08:32 - 08/04/2021

Giấy mời tập huấn thú y thủy sản

39/GM-UBND
39/GM-UBND
16:01 - 07/04/2021

Giấy mời Tọa đàm thực hiện chương trình OCOP tại tỉnh

38/GM-UBND
38/GM-UBND
16:00 - 07/04/2021

Giấy mời Làm việc để nghe Đơn vị tư vấn báo cáo về công tác lập danh mục các công trình, dự án trong kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Nghi Xuân tại các xã, thị trấn

35/GM-UBND
35/GM-UBND
14:08 - 02/04/2021

Giấy mời làm việc với xã Xuân Phổ về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

36/GM-UBND
36/GM-UBND
15:40 - 02/04/2021

Giấy mời làm việc với Đoàn công tác huyện Kỳ Anh về tham quan, học tập KQ XD NTM trên địa bàn sáng ngày 03/4/2021

34/GM-UBND
34/GM-UBND
15:45 - 31/03/2021

Giấy mời làm việc với UBND tỉnh về chương trifnhh MTQG xây dựng NTM

33/GM-UBND
33/GM-UBND
15:56 - 30/03/2021

Giấy mời thẩm tra hồ sơ hồ trợ chính sách OCOP theo NQ 123HĐND tỉnh

31/GM-UBND
31/GM-UBND
14:05 - 23/03/2021

Giấy mời Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

29/GM-UBND
29/GM-UBND
13:51 - 19/03/2021

Giấy mời Tập huấn cho nữ đại biểu và nữ ứng cử viên đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

30/GM-UBND
30/GM-UBND
20:49 - 19/03/2021

Giấy mời tham quan, học hỏi kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình OCOP tại các cơ sở có sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao trên địa bàn tỉnh.

27/GM-UBND
27/GM-UBND
16:52 - 16/03/2021

Giấy mời Dự Lễ khởi công xây dựng Nhà Văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

26/GM-UBND
26/GM-UBND
09:23 - 09/03/2021

Giấy mời Hội nghị Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

25/GM-UBND
25/GM-UBND
17:27 - 01/03/2021

Giấy mời Đối thoại với người khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu và hướng giải quyết khiếu nại

23/GM-UBND
23/GM-UBND
07:45 - 26/02/2021

Giấy mời Dự họp để triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 sáng ngày 27/02/2021

24/GM-UBND
24/GM-UBND
10:16 - 26/02/2021

Giấy mời hội nghị giới thiệu cán bộ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026