Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Giấy mời

.
155/GM-UBND
155/GM-UBND
22:37 - 02/11/2021

Giấy mời họp bàn phương án tháo gỡ các vướng mắc tại xã Xuân Yên

154/GM-UBND
154/GM-UBND
16:51 - 01/11/2021

Giấy mời Hội nghị trực tuyến cấp cao về Thành phố Thông minh Việt Nam – ASOCIO 2021 theo hình thức trực tuyến. Các nội dung Hội nghị diễn ra từ ngày 02-06/11/2021

1522/TB-UBND
1522/TB-UBND
16:52 - 01/11/2021

Thông báo Kết luận phiên họp giao ban UBND huyện ngày 28/10/2021

153/GM-UBND
153/GM-UBND
23:46 - 30/10/2021

Về việc tham dự lớp tập huấn thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

152/GM-UBND
152/GM-UBND
17:36 - 28/10/2021

Giấy mời họp bổ cứu đẩy nhanh tiến độ triển khai mô hình phá ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn

152/GM-UBND
152/GM-UBND
15:56 - 28/10/2021

Giấy mời họp bổ cứu đẩy nhanh tiến độ triển khai mô hình phá ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn

150/GM-UBND
150/GM-UBND
09:29 - 26/10/2021

Giấy mời Hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân huyện tháng 10 năm 2021

151/GM-UBND
151/GM-UBND
10:05 - 26/10/2021

Giấy mời hội nghị trực tuyến để đánh giá tình hình KTXH 10 tháng đầu năm; tiến độ triển khai cuộc thi Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, vườn mẫu năm 2021

4258/QĐ-UBND
4258/QĐ-UBND
22:54 - 26/10/2021

Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

149/GM-UBND
149/GM-UBND
17:03 - 25/10/2021

Giấy mời họp bổ cứu đẩy nhanh tiện độ triển khai mô hình phá bờ vùng, ổ thửa nhỏ thành ô thửa lớn

148/GM-UBND
148/GM-UBND
21:58 - 25/10/2021

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

147/GM-UBND
147/GM-UBND
13:41 - 22/10/2021

Giấy mời Họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

146/GM-UBND
146/GM-UBND
16:25 - 20/10/2021

Dự Hội nghị trực tuyến về tiến độ triển khai và giải ngân nguồn kinh phí thường xuyên Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021

144/GM-UBND
144/GM-UBND
22:38 - 19/10/2021

Giấy mời dự buổi làm việc để thống nhất hướng tuyến, quy mô thực hiện Dự án

145/GM-UBND
145/GM-UBND
22:39 - 19/10/2021

Giấy mời Chương trình trực tuyến tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường sáng ngày 20/10/2021