Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Giấy mời

.
128/GM-UBND
128/GM-UBND
16:45 - 23/09/2021

Giấy mời Dự họp bàn phương án tháo gỡ các vướng mắc tại xã Xuân Yên

127/GM-UBND
127/GM-UBND
17:19 - 21/09/2021

Giấy mời làm việc với Đoàn kiểm tra, xem xét danh mục đầu tư gói công nghệ sản xuất thuộc Hợp phần 3 Dự án FMCR tỉnh Hà Tĩnh

126/GM-UBND
126/GM-UBND
22:24 - 20/09/2021

Giấy mời đối thoại với người khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu và hướng giải quyết khiếu nại

13/GM-TTHĐND
13/GM-TTHĐND
18:21 - 17/09/2021

Giây mời dự kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI

125/GM-UBND
125/GM-UBND
22:50 - 16/09/2021

Giấy mời Làm việc với Tổ công tác kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020

124/GM-UBND
124/GM-UBND
22:52 - 16/09/2021

Giấy mời Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình Kinh tế - xã hội, tiến độ triển khaicuộc thi xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, vườn mẫu và công tác phòng, chống dịch Covid-19 9 tháng đầu năm 2021; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

123/GM-UBND
123/GM-UBND
22:55 - 16/09/2021

Giấy mời dự Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện

122/GM-UBND
122/GM-UBND
23:18 - 15/09/2021

Giấy mời Dự họp để giải quyết một số vướng mắc về đất đai liên quan đến công tác Bồi thường - giải phóng mặt bằng đường Giang Tiên

122/GM-UBND
122/GM-UBND
22:48 - 15/09/2021

Giấy mời Dự họp để giải quyết một số vướng mắc về đất đai liên quan đến công tác Bồi thường - giải phóng mặt bằng đường Giang Tiên

121/GM-UBND
121/GM-UBND
15:40 - 14/09/2021

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

120/GM-UBND
120/GM-UBND
15:39 - 09/09/2021

Giấy mời làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước đối với việc kinh doanh phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn

118/GM-UBND
118/GM-UBND
17:33 - 07/09/2021

Giấy mời Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025

119/GM-UBND
119/GM-UBND
17:34 - 07/09/2021

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

117/GM-UBND
117/GM-UBND
22:34 - 27/08/2021

Giấy mời họp xử lý khó khăn, vướng mắc, thống nhất phương án đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh cho áp dụng phương án trả tiền cho các trường hợp nộp tiền để được giao đất tại xã Xuân An giai đoạn từ năm 1991-1994

116/GM-UBND
116/GM-UBND
09:32 - 26/08/2021

Giấy mời Họp để cho ý kiến thống nhất dự thảo Nghị quyết ban hành các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 huyện Nghi Xuân và Danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025