Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Giấy mời

.
115/GM-UBND
115/GM-UBND
16:07 - 24/08/2021

Giấy mời làm việc với Đoàn thẩm định ý tưởng sản phẩm OCOP tỉnh (đợt 2/2021)

3059/QĐ-UBND
3059/QĐ-UBND
22:05 - 17/08/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng gói thầu: Mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 11, năm 2021)

114/GM-UBND
114/GM-UBND
17:03 - 13/08/2021

Giấy mời họp nghe báo cáo dự thảo Đề án xây dựng Trung tâm bảo tồn, phát huy di sản Nguyễn Du

111/GM-UBND
111/GM-UBND
14:08 - 11/08/2021

Giấy mời Dự họp để triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

112/GM-UBND
112/GM-UBND
14:10 - 11/08/2021

Giấy mời làm việc với Đoàn kiểm tra, soát xét cơ sở có sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2021

109/GM-UBND
109/GM-UBND
14:08 - 06/08/2021

Giấy mời Duyệt biên chế các trường học, năm học 2021 - 2022

106/GM-UBND
106/GM-UBND
22:04 - 05/08/2021

Giấy mời đối thoại với người khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu và hướng giải quyết khiếu nại

108/GM-UBND
108/GM-UBND
22:06 - 05/08/2021

Giấy mời Làm việc với Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Xuân Giang về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xã đạt chuẩn nâng cao năm 2021.

1409/UBND-NV
1409/UBND-NV
22:10 - 05/08/2021

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trong tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn

1406/UBND-TTYT
1406/UBND-TTYT
22:08 - 04/08/2021

Về việc đăng ký nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyên ngành Y, Dược, Dân số từ hạng IV lên hạng III

1408/UBND-TCKH
1408/UBND-TCKH
22:09 - 04/08/2021

Về việc đề nghị cho ý kiến về dự án Cơ sở sản xuất ván ép Nhật Minh tại xã Xuân Mỹ (lần 2)

105/GM-UBND
105/GM-UBND
07:14 - 03/08/2021

Giấy mời hộp tổ chức thẩm định, đánh giá sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021

103/GM-UBND
103/GM-UBND
16:29 - 02/08/2021

Giấy mời Làm việc với Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ

104/GM-UBND
104/GM-UBND
17:34 - 02/08/2021

Giấy mời Làm việc để thống nhất phương án tính toán trả tiền lãi suất theo ngân hàng đối với 22 trường hợp nộp tiền để được giao đất tại xã Xuân An giai đoạn từ năm 1991-1994

102/GM-UBND
102/GM-UBND
17:50 - 30/07/2021

Giấy mời họp rà soát phương án cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án: Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1)