Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Danh bạ điện thoại 21:07 20/11/2020 (2880)

Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức các xã, thị trấn

Cỡ chữ
Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức các xã, thị trấn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

1

Trần Văn Hiền

Bí thư Đảng ủy

Xuân Hội

0902.227.456

2

Lê Văn Thắng

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Xuân Hội

0904.542.334

3

Trần Thị Yến

Phó Chủ tịch HĐND

Xuân Hội

0973.868.391

4

Trịnh Quang Luật

Chủ tịch UBND

Xuân Hội

0988.305.677

5

Nguyễn Tiến Thành

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Hội

0987.013.764

6

Võ Văn Đức

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Hội

0359.372.989

7

Võ Văn Thắng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Xuân Hội

0916.607.723

8

Bùi Thị Giang

Chủ tịch Hội Nông dân

Xuân Hội

0975.829.584

9

Bùi Thị Hảo

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xuân Hội

0398.371.659

10

Nguyễn Trà Giang

Bí thư Đoàn Thanh niên

Xuân Hội

0985.635.236

11

Nguyễn Thị Kim Thoa

Công chức Văn phòng

Xuân Hội

0982.368.644

12

Phan VĂn Anh

Công chức Văn phòng

Xuân Hội

0973.894.835

13

Nguyễn Hồng Phong

Công chức Địa chính

Xuân Hội

0977.681.789

14

Võ Văn Huế

Công chức Nông nghiệp

Xuân Hội

0974.086.365

15

Trần Thị Lành

Công chức Tư pháp

Xuân Hội

0868.519.288

16

Trần Thị Giang

Công chức LĐ-TB&XH

Xuân Hội

0971.244.699

17

Nguyễn Trung Hoàn

Kế toán

Xuân Hội

0988.148.677

18

Nguyễn Thị Phương

Kế toán

Xuân Hội

0977.657.897

19

Trần Anh Tuấn

Trưởng Công an

Xuân Hội

0979.611.668

20

Ngô Xuân Hải

Chỉ huy trưởng BCHQS

Xuân Hội

0988.707.144

21

Nguyễn Thùy Dung

Bí thư Đảng ủy

Đan Trường

0913.661.234

22

Phan Trọng Tri

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Đan Trường

0979.213.068

23

Phan Thị Hiền

Phó Chủ tịch HĐND

Đan Trường

0372.276.233

24

Dương Văn Chiến

Chủ tịch UBND

Đan Trường

0911.422.568

25

Hồ Thanh Ngọc

Phó Chủ tịch UBND

Đan Trường

0913.513.115

26

Nguyễn Thị Hà Tịnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Đan Trường

0911.489.676

27

Trần Thị Thanh Trâm

Chủ tịch Hội Nông dân

Đan Trường

0918.471.336

28

Mai Thị Thu Thủy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Đan Trường

0987.287.382

29

Đặng Thế Hà

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Đan Trường

0982.131.819

30

Trần Thị Quỳnh Giang

Công chức Văn phòng

Đan Trường

0941.082.085

31

Trần Thị Thanh Tâm

Công chức Địa chính

Đan Trường

0855.280.293

32

Nguyễn Thị Đông

Công chức Nông nghiệp

Đan Trường

0943.244.699

33

Lê Thị An

Công chức Văn hóa

Đan Trường

0941.095.758

34

Trần Thị Hà

Công chức LĐ-TB&XH

Đan Trường

0979.941.842

35

Trần Thị Hiếu

Kế toán

Đan Trường

0356.642.933

36

Trần Thị Nhung

Kế toán

Đan Trường

0972.162.002

37

Lê Hồng Thắng

Trưởng Công an

Đan Trường

0918.066.266

38

Trần Thị Thắm

Tư pháp- Hộ tịch

Đan Trường

0916.929.534

39

Phan Văn Đạt

Chỉ huy trưởng BCHQS

Đan Trường

0973.293.926

40

Đậu Thị Oanh

Tư pháp- Hộ tịch

Đan Trường

0987.086.430

41

Trần Xuân Trực

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Xuân Phổ

0977.883.233

42

Hoàng Thị Thảo

Phó Bí thư Đảng ủy

Xuân Phổ

0904.710.295

43

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND

Xuân Phổ

0973.647.299

44

Nguyễn Ngọc Anh

Chủ tịch UBND

Xuân Phổ

0917.917.167

45

Trần Xuân Chương

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Phổ

0945.202.627

46

Phạm Xuân Chiến

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Xuân Phổ

0915.858.889

47

Đặng Thị Quỳnh Trang

Chủ tịch Hội Nông dân

Xuân Phổ

0981.451.986

48

Trần Thị Thu Hiền

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xuân Phổ

0979.255.235

49

Trần Xuân Công

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Xuân Phổ

0904.462.678

50

Trần Thị Ngọc Mỹ

Bí thư Đoàn Thanh niên

Xuân Phổ

0976.849.824

51

Trần Văn Cường

Công chức Văn phòng

Xuân Phổ

0963.455.386

52

Trần Thị Tú Ngọc

Công chức Văn phòng - Thống kê

Xuân Phổ

0963.488.863

53

Trần Tý

Công chức Địa chính

Xuân Phổ

0986.456.218

54

Phan Thị Xuân

Công chức Nông nghiệp (Đề án 500)

Xuân Phổ

0977.989.356

55

Đặng Thị Ánh

Công chức Văn hóa

Xuân Phổ

0856.383.265

56

Phan Thị Mai Chi

Công chức LĐ-TB&XH

Xuân Phổ

0987.992.588

57

Võ Thị Huyền

Kế toán

Xuân Phổ

0904.971.077

58

Lê Hoàng Hà

Trưởng Công an

Xuân Phổ

0976.685.885

59

Phạm Dũng Quyền

Công chức Tư pháp

Xuân Phổ

0904.785.677

60

Nguyễn Duy Thái

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Xuân Hải

0972.843.390

61

Võ Viết Xuân

Phó Bí thư Đảng ủy

Xuân Hải

0964.224.789

62

Trần Văn Vỹ

Phó Chủ tịch HĐND

Xuân Hải

0904.425.767

63

Cao Xuân Chương

Chủ tịch UBND

Xuân Hải

0904.781.599

64

Nguyễn Minh Đức

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Hải

0869.036.338

65

Đậu Thị Thu Huyền

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Xuân Hải

0398.593.209

66

Hoàng Văn Dũng

Chủ tịch Hội Nông dân

Xuân Hải

0968.529.922

67

Trần Thị Hường

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xuân Hải

0985.382.972

68

Bùi Văn Trường

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Xuân Hải

0985.322.856

69

Ngô Thị Tú Anh

Bí thư Đoàn Thanh niên

Xuân Hải

0963.072.778

70

Lương Thị Lý

Công chức Văn phòng

Xuân Hải

0981.577.782

71

Trần Nam Trung

Văn phòng - Thống kê

Xuân Hải

0963.649.849

72

Lê Khánh Hiền

Công chức Địa chính

Xuân Hải

0943.324.715

73

Phan Thị Dung

Công chức Nông nghiệp

Xuân Hải

0357.732566

74

Lê Thị Mai

Công chức Văn hóa

Xuân Hải

0901.713.055

75

Trần Thị Thanh Hoa

Công chức LĐ-TB&XH

Xuân Hải

0964.211.586

76

Trần Nữ Gái

Kế toán

Xuân Hải

0967.128.977

77

Ngô Mịnh Hà

Trưởng Công an

Xuân Hải

0915.590.555

78

Nguyễn Minh Văn

Chỉ huy trưởng BCHQS

Xuân Hải

0983.052.728

79

Võ Song Tuyến

Tư pháp - Hộ tịch

Xuân Hải

0932.387.068

80

Trần Văn Trình

Bí thư Đảng ủy

Xuân Yên

0902.203.169

81

Hoàng Xuân Linh

Phó Bí thư Đảng ủy + CT HĐND

Xuân Yên

0963.201.965

82

Phan Văn Lịch

Phó Chủ tịch HĐND

Xuân Yên

0377.180.468
 0946.039.009

83

Trần Anh Khoa

Chủ tịch UBND

Xuân Yên

0985.366.486
0946.039.009

84

Kiều Đình Công

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Yên

0988.845.696

85

Phan Trung Tuyến

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Yên

0988.312.080

86

Phan Thị Hoàng Hà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Xuân Yên

0904.478.778

87

Trần Xuân Thái

Chủ tịch Hội Nông dân

Xuân Yên

0976.395.009

88

Phan Thị Huyền

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xuân Yên

0978.144.987

89

Nguyễn Mạnh Triêm

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Xuân Yên

0984.662.415

90

Trần Ngọc Luân

Bí thư Đoàn Thanh niên

Xuân Yên

0973806885

91

Võ Tá Chung

Công chức Văn phòng 1

Xuân Yên

0934.247.330

92

Phan Thị Thanh Hương

Công chức Văn phòng 2

Xuân Yên

0982.282.310

93

Phan Thành Vinh

Công chức Địa chính - XD MT

Xuân Yên

0981033166

94

Đinh Thanh Hiếu

Công chức Địa chính - Nông nghiệp

Xuân Yên

0904883848

95

Phan Tuấn Tú

Công chức Tư Pháp

Xuân Yên

0967.237.798

96

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Công chức Văn hóa

Xuân Yên

0869.393.933

97

Lê Thị Huê

Công chức LĐ-TB&XH

Xuân Yên

0971.890.974

98

Trần Thị Thủy Nhung

Kế toán 1

Xuân Yên

0915.072.628

99

Uông Thị Hà

Kế toán 2

Xuân Yên

0989.072.498

100

Đậu Ngọc Linh

Trưởng Công an

Xuân Yên

0965.098.789

101

Võ Văn Tùng

Chỉ huy trưởng BCHQS

Xuân Yên

0943.013.318

102

Hồ Minh Liên

Bí thư Đảng ủy

TT. Tiên Điền

0904.395.661

103

Đoàn Thị Mỹ hạnh

Phó Bí thư Đảng ủy

TT. Tiên Điền

0974.235.939

104

Hồ Minh Liên

Chủ tịch HĐND

TT. Tiên Điền

0904.395.661

105

Đặng Thị Thanh Giang

Phó Chủ tịch HĐND

TT. Tiên Điền

0902.188.077

106

Trần Văn Thuận

Chủ tịch UBND

TT. Tiên Điền

0934.461.688

107

Trần Đức Bình

Phó Chủ tịch UBND

TT. Tiên Điền

0904.916.979

108

Nguyễn Thăng Long

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

TT. Tiên Điền

0385.330.773

109

Nguyễn Quốc Tuấn

Chủ tịch Hội Nông dân

TT. Tiên Điền

0352.233.181

110

Nguyễn Thị Thiên Hương

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

TT. Tiên Điền

0898.636.166

111

Nguyễn Duy Nam

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

TT. Tiên Điền

0973.790.320

112

Lê Thị Giang

Bí thư Đoàn Thanh niên

TT. Tiên Điền

0983.626.667

113

Trần Thị Sơn

Công chức Văn phòng

TT. Tiên Điền

0902.227.585

114

Lê Thuỳ An

Công chức Văn phòng

TT. Tiên Điền

0985.243.747

115

Lê Thị Quỳnh Hoa

Công chức Địa chính

TT. Tiên Điền

0814.707.788

116

Nguyễn Quốc Việt

Công chức Văn hóa

TT. Tiên Điền

0982.662.223

117

Nguyễn Thị An

Công chức LĐ-TB&XH

TT. Tiên Điền

0902.221.239

118

Nguyễn Đình Lượng

Kế toán

TT. Tiên Điền

0962.670.174

119

Đặng thị Mai Hương

Kế toán

TT. Tiên Điền

0904.167.555

120

Trần Nhật Tiến

Trưởng Công an

TT. Tiên Điền

0916.302.284

121

Nguyễn Quốc Trị

Chỉ huy trưởng BCHQS

TT. Tiên Điền

0988.174.978

122

Đặng Thị Ngọc

ông chức tư pháp  -  hộ tịch

TT. Tiên Điền

0902.218.567

123

Nguyễn Phi Thường

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Xuân Giang

0357.132.768

124

Lê Thị Nguyên

Phó Bí thư Đảng ủy

Xuân Giang

0987.706.786

125

Hồ Văn Thuyết

Phó Chủ tịch HĐND xã

Xuân Giang

0989.382.087

126

Trần Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Xuân Giang

0966.500.339

127

Đặng Thái Hà

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Giang

0976.534.039

128

Đậu Xuân Tú

Phó Chủ tịch UBND xã

Xuân Giang

0979.556.166

129

Đinh Thị Ngân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Xuân Giang

0989.456.132

130

Hồ Văn Tiến

Chủ tịch Hội Nông dân

Xuân Giang

0978.252.116

131

Đinh Thị Hồng Nhung

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xuân Giang

0977.401.254

132

Nguyễn Văn Tịnh

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Xuân Giang

0988.847.860

133

Trần Thị Hải Lý

Công chức Văn phòng

Xuân Giang

0345.787.279

134

Lê Việt Thành

Công chức Văn phòng

Xuân Giang

086.987.3688

135

Hồ Ngọc Vĩnh

Công chức Địa chính

Xuân Giang

0869.337.775

136

Võ Thị Thu Giang

Công chức Nông nghiệp

Xuân Giang

0367.818.915

137

Hồ Văn Tiến

Công chức Văn hóa

Xuân Giang

0964.152.968

138

Nguyễn Thị Thoa

Công chức LĐ-TB&XH

Xuân Giang

0974.828.667

139

Phan Xuân Hà

Chỉ huy trưởng BCHQS

Xuân Giang

0934.646.818

140

Hồ Trung Kiên

Kế toán

Xuân Giang

0353.994.499

141

Hoàng Thị Bích Huệ

Kế toán

Xuân Giang

0917.915.456

142

Đinh Thái Tiệp

Tư pháp

Xuân Giang

0909.819.468

143

Nguyễn Ngọc Bảo

Trưởng Công an

Xuân Giang

0916.268.991

144

Phan Văn Lĩnh

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

TT. Xuân An

0915.313.848

145

Phan Duy Vĩnh

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

TT. Xuân An

0763.178.999

146

Hoàng Trung Kiên

Phó Chủ tịch HĐND

TT. Xuân An

0984.688.022

147

Ngô Đăng Ký

Phó Chủ tịch UBND

TT. Xuân An

0988.084.799

148

Bùi Duy Tuyến

Phó Chủ tịch UBND

TT. Xuân An

0936.564.282

149

Hồ Khắc Dũng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

TT. Xuân An

0976.223.775

150

Lê Phi Quân

Chủ tịch Hội Nông dân

TT. Xuân An

0931.113.189

151

Nguyễn Thị Sánh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

TT. Xuân An

0985.522.855

152

Nguyễn Trọng Đại

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

TT. Xuân An

0988.740.575

153

Hồ Anh Đức

Bí thư Đoàn Thanh niên

TT. Xuân An

0974.722.177

154

Lê Thị Thanh Nhàn

Công chức Văn phòng

TT. Xuân An

0974.473.144

155

Đinh Hạnh Hiền

Công chức Văn phòng

TT. Xuân An

0963.858.778

156

Trần Văn Ngọc

Công chức Địa chính

TT. Xuân An

0903.442.535

157

Phạm Đăng Trường

Công chức Nông nghiệp

TT. Xuân An

0918.493.818

158

Đậu Anh Hào

Công chức Văn hóa

TT. Xuân An

0931.387.113

159

Đặng Thùy An

Công chức LĐ-TB&XH

TT. Xuân An

0326.000.888

160

Trần Thị Hiền

Kế toán

TT. Xuân An

0975.770.148

161

Trần Mạnh Tuân

Kế toán

TT. Xuân An

0983.307.117

162

Ngụy Khắc Tú

Trưởng Công an

TT. Xuân An

0912.136.330

163

Lê Thanh Tú

Chỉ huy trưởng BCHQS

TT. Xuân An

0971.103.777

164

Nguyễn Ái Thi

Tư pháp- Hộ tịch

TT. Xuân An

0776.256.456

165

Nguyễn Thị Hiền

Tư pháp- Hộ tịch

TT. Xuân An

0904.793.099

166

Bùi Nam Thắng

Bí thư Đảng ủy

Xuân Hồng

0912.917.870

167

Nguyễn Thị Hương Giang

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Xuân Hồng

0386.142.567

168

Nguyễn Sỹ Hòa

Phó Chủ tịch HĐND

Xuân Hồng

0976.165.589

169

Nguyễn Phi Phượng

Chủ tịch UBND

Xuân Hồng

0903.495.399
02393.507.799

170

Nguyễn Quang Vinh

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Hồng

0987.784.255

171

Nguyễn Ngọc Hà

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Hồng

0989.046.889

172

Trịnh Công Minh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Xuân Hồng

0986.053.757

173

Trịnh Thị Quý

Chủ tịch Hội Nông dân

Xuân Hồng

0989.489.483

174

Phan Thị Hồng Minh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xuân Hồng

0705.202.789

175

Trần Văn Thạch

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Xuân Hồng

0362.307.632

176

Trần Lê Đức

Bí thư Đoàn Thanh niên

Xuân Hồng

0906.599.444

177

Trần Thị Linh Chi

Công chức Văn phòng

Xuân Hồng

0979.003.341

178

Hoàng Văn Vân

Công chức VP-TK

Xuân Hồng

0904.747.272

179

Đặng Văn Nghĩa

Công chức Địa chính

Xuân Hồng

0376.397.868

180

Nguyễn Văn Tân

Công chức Nông nghiệp

Xuân Hồng

0987.089.202

181

Hà Văn Đề

Công chức Văn hóa

Xuân Hồng

0982.069.869

182

Hồ Thị Hạnh

Công chức LĐ-TB&XH

Xuân Hồng

0974.038.541

183

Hoàng Thị Quyên

Kế toán -NS

Xuân Hồng

0974.517.251

184

Nguyễn Thị Soa

Kế toán -NS

Xuân Hồng

0911.085.661

185

Trịnh Công Đàm

Tư pháp - Hộ tịch

Xuân Hồng

0368.614.667

186

Phan Thị Mai Phương

Tư pháp - Hộ tịch

Xuân Hồng

0978.813.164

187

Văn Đình Thăng

Trưởng Công an

Xuân Hồng

0913.479.988

188

Hà Văn Khoa

Chỉ huy trưởng BCHQS

Xuân Hồng

0976.120.778

189

Nguyễn Đình Khiêm

BT Đảng ủy CT HĐND

Xuân Lam

0986.624.129

190

Trần Đức Thắng

P. BT T.Tr Đảng ủy

Xuân Lam

0972.474.977

191

Đặng Văn Hoài

Chủ tịch UBND

Xuân Lam


192

Nguyễn Thị Thông

Phó CT HĐND

Xuân Lam

0947.626.501

193

Trần Đức Liên

Phó CT UBND

Xuân Lam

0987.404.712

194

Nguyễn Ngọc Thạch

Chủ tịch MTTQ

Xuân Lam

0978.518.219

195

Nguyễn Thị Thúy Hưởng

Chủ tịch LHPN

Xuân Lam

0943.521.345

196

Nguyễn Thành Luân

Bí thư Đoàn TNCSHCM

Xuân Lam

0987.239.766

197

Lê Anh Sơn

Chủ tịch hội Nông dân

Xuân Lam

0988.847.771

198

Đặng Thế Phi

Chủ tịch hội  CCB

Xuân Lam

0986.599.358

199

Nguyễn Mậu Ninh

Trưởng Công an

Xuân Lam

0982.269.469

200

Lê Văn Cơ

Tư pháp - Hộ tịch

Xuân Lam

0976.645.305

201

Trần Thị Lệ Hằng

Văn phòng - TK

Xuân Lam

0972.478.578

202

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Tài chính - Kế toán

Xuân Lam

0943.195.538

203

Đinh Thị Thu Hòa

Công chức LĐTB&XH

Xuân Lam

0396.906.771

204

Bùi Xuân Đông

Phó chỉ huy trưởng BCHQS

Xuân Lam

0386.920.478

205

Bùi Anh Hào

Chỉ huy trưởng BCHQS

Xuân Lam

0976.958.168

206

Nguyễn Thị Huyền

Địa chính NN-XD&MT

Xuân Lam

0367.211.685

207

Trần Tuấn An

Địa chính NN-XD&MT

Xuân Lam

0369.482.840

208

Nguyễn Văn Ngọc

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch  HĐND

Xuân Lĩnh

0946.675.510

209Xuân Lĩnh


210

Lê Thanh Tường

Phó Chủ tịch HĐND

Xuân Lĩnh

0979.105.679

211

Hà Văn Bình

Chủ tịch UBND

Xuân Lĩnh

0965.752.658

212

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Lĩnh

0965.757.567

213

Hoàng Thị Minh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Xuân Lĩnh

0914.659.899

214

Đậu Xuân Trường

Chủ tịch Hội Nông dân

Xuân Lĩnh

0353.999.978

215

Hoàng Thị Ngân

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xuân Lĩnh

0983.297.431

216

Hà Minh Tuấn

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Xuân Lĩnh

0982.821.901

217

Trần Thị Lê Na

Bí thư Đoàn Thanh niên

Xuân Lĩnh

0945.458.482

218

Hồ Thị Hiệp

Công chức Văn phòng

Xuân Lĩnh

0932.251.167

219

Nguyễn Công Kiên

Công chức Địa chính

Xuân Lĩnh

0365.743.376

220

Dương Thị Thuỳ Dung

Công chức Nông nghiệp

Xuân Lĩnh

0971.753.688

221

Đậu Đình Sơn

Công chức Văn hóa

Xuân Lĩnh

0396.555.334

222

Phạm Thị Thuỳ

Công chức LĐ-TB&XH

Xuân Lĩnh

0985.649.525

223

Trần Thị Thuý Hiền

Công chức Tư pháp

Xuân Lĩnh

0904.568.266

224

Hoàng Văn Thế

Công chức Kế toán

Xuân Lĩnh

0967.922.926

225

Vương Khả Tuấn Anh

Trưởng Công an

Xuân Lĩnh

0915.926.767

226

Đinh Thế Hải

Chỉ huy trưởng BCHQS

Xuân Lĩnh

0912.575.208

227

Nguyễn  Thị Thanh Hải

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Xuân Viên

0974.186.428

228

Phan Xuân Thành

Phó Bí thư Đảng ủy

Xuân Viên

0389.139.697

229

Đậu Sỹ Nguyên

Phó Chủ tịch HĐND

Xuân Viên

0979.066.610

230

Đậu Minh Ngụ

Chủ tịch UBND

Xuân Viên

0986.603.451

231

Phan Tiến Thành

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Viên

0979.620.734

232

Phan Xuân Thủy

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Viên

0363.553.016

233

Phan Văn Sinh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Xuân Viên

0986.482.534

234

Nguyễn Thị Thùy

Chủ tịch Hội Nông dân

Xuân Viên

0397.464.008

235

Đặng Thị Hà Linh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xuân Viên

0976.564.851

236

Lê Văn Cát

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Xuân Viên

0337.585.107

237

Phan Thị Mỹ Hà

Bí thư Đoàn Thanh niên

Xuân Viên

0369.373.061

238

Nguyễn Thị Thu Hà

Công chức Văn phòng

Xuân Viên

0386.352.189

239

Nguyễn Thị Nhung

Công chức Văn phòng

Xuân Viên

0389.134.996

240

Lê Văn Dũng

Công chức Địa chính, TNMT

Xuân Viên

0985.022.969

241

Hồ Thị Thùy Dung

Công chức Văn hóa,

Xuân Viên

0386.341.933

242

Phan Thị Thanh Hồng

Kế toán

Xuân Viên

0966.887.600

243

Trần Công Đại

Trưởng Công an

Xuân Viên

0965.999.113

244

Hoàng Minh Công

Chỉ huy trưởng BCHQS

Xuân Viên

0357.185.323

245

Lê Thị Thanh Huyên

Công chức Địa chính, TNMT

Xuân Viên

0865.002.456

246

Cao Xuân Bách

Công chức TP- HT

Xuân Viên

0986.670.585

247

Lê Duy Tân

Bí thư Đảng ủy

Xuân Mỹ

0902.054.830

248

Lê Văn Lương

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Xuân Mỹ

0984.355.495

249

Hoàng Thu Sang

Phó Chủ tịch HĐND

Xuân Mỹ

0944.506.583

250

Phan Xuân Thanh

Chủ tịch UBND

Xuân Mỹ

0974.548.898

251

Trần Thị Hiếu

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Mỹ

0916.607.788

252

Nguyễn Văn Lợi

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Mỹ

0904.556.359

253

Phan Thị Trang

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Xuân Mỹ

0904.556.359

254

Lê Thị Thắm

Chủ tịch Hội Nông dân

Xuân Mỹ

0383.042.619

255

Phan Thị Thủy Vân

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xuân Mỹ

0392.711.332

256

Trần Đức Thịnh

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Xuân Mỹ

0392.860.769

257

Trần Thị Hồng Nhung

Bí thư Đoàn Thanh niên

Xuân Mỹ

0392.548.938

258

Nguyễn Thị Thu Huế

Công chức Văn phòng

Xuân Mỹ

0349.824.496

259

Trần Văn Thiệu

Công chức Địa chính

Xuân Mỹ

0903.420.552

260

Phạm Thị Duyên

Công chức Nông nghiệp

Xuân Mỹ

0904.444.609

261

Lê Thị Thu Giang

Công chức Văn hóa

Xuân Mỹ

0984.517.925

262

Trần Thị Thìn

Công chức LĐ-TB&XH

Xuân Mỹ

0396.930.850

263

Nguyễn Thị Thủy

Kế toán

Xuân Mỹ

0914.895.909

264

Trần Minh Trường

Trưởng Công an

Xuân Mỹ

0912.630.820

265

Phan Văn Tuân

Chỉ huy trưởng BCHQS

Xuân Mỹ

0932.361.214

266

Đậu Thị Trang

CC Tư pháp - HT

Xuân Mỹ

0326.036.938

267

Nguyễn Xuân Hồng

Bí thư Đảng ủy

Xuân Thành

0988.642.929

268

Hoàng Văn Tân

Phó Bí thư TTr Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Xuân Thành

0976.233.628

269

Trần Đăng Báo

Phó Chủ tịch HĐND

Xuân Thành

0978.463.797

270

Trần Quốc Anh

Chủ tịch UBND

Xuân Thành

0987.692.277

271

Lê Văn Du

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Thành

0978.462.885

272

Trần Hoàng Điệp

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Thành

0987.502.899

273

Lê Thị Kim Dung

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Xuân Thành

0705.256.129

274

Phan Xuân Lân

Chủ tịch Hội Nông dân

Xuân Thành

0965.099.983

275

Trần Bảo Toàn

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xuân Thành

0368.690.157

276

Nguyễn Xuân Lợi

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Xuân Thành

0988.880.740

277

Phan Thị Trang

Bí thư Đoàn Thanh niên

Xuân Thành

 

278

Trần Thị Trang

Công chức Văn phòng

Xuân Thành

0975.125.587

279

Nguyễn Thị Lan

Công chức Thống kê

Xuân Thành

0983.914.643

280

Trần Trung Văn

Công chức Địa chính

Xuân Thành

0977.829.898

281

Phan Xuân Dũng

Công chức Nông nghiệp

Xuân Thành

0984.548.687

282

Trần Thị Thủy

Công chức Văn hóa

Xuân Thành

0979.036.848

283

Dương Thị Anh

Công chức LĐ-TB&XH

Xuân Thành

0985.036.143

284

Nguyễn Việt Hải Hoài

Công chức Tư pháp

Xuân Thành

 

285

Trịnh Thị Hạnh

Kế toán

Xuân Thành

0353.809.122

286

Trần Bá Quang

Trưởng Công an

Xuân Thành

0832.923.366

287

Phan Đình Ca

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Cổ Đạm

0982.546.087

288

Phan Thị Phương Nam

Phó Bí thư Đảng ủy

Cổ Đạm

0982.120.374

289

Hoàng Văn Chiến

Phó Chủ tịch HĐND

Cổ Đạm

0397.834.368

290

Lê Thanh Bình

Chủ tịch UBND

Cổ Đạm

0904.704.848

291

Trần Trọng Quý

Phó Chủ tịch UBND

Cổ Đạm

0916.908.276

292

Phan Công Thành

Phó Chủ tịch UBND

Cổ Đạm

0333.146.730

293

Nguyễn Đình Vinh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Cổ Đạm

0988.082.452

294

Phan Tất Đông

Chủ tịch Hội Nông dân

Cổ Đạm

0975.571.064

295

Dương Thị Đào

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Cổ Đạm

0978.329.053

296

Phạm Trung Thông

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Cổ Đạm

0973.730.942

297

Nguyễn Quốc Toàn

Bí thư Đoàn Thanh niên

Cổ Đạm

0349.683.608

298

Phan Mạnh Cường

Công chức Văn phòng

Cổ Đạm

0983.465.752

299

Trần Thị Tâm

Công chức Văn phòng

Cổ Đạm

0943.158.345

300

Phan Thị Bến

Công chức Địa chính

Cổ Đạm

0973.718.901

301

Cao Hữu Thông

Công chức Nông nghiệp

Cổ Đạm

0902.249.978

302

Hoàng Thanh Lâm

Công chức Văn hóa

Cổ Đạm

0988.175.378

303

Phan Quốc Bình

Kế toán

Cổ Đạm

0857.766.606

304

Phan Văn Tám

Công chức LĐ-TB&XH

Cổ Đạm

0335.744.757

305

Nguyễn Chí Công

Trưởng Công an

Cổ Đạm

0989.658.658

306

Hoàng Đỗ Kỳ

Chỉ huy trưởng BCHQS

Cổ Đạm

0987.707.013

307

Phan Quốc Trường

Bí thư Đảng ủy 

Xuân Liên

0904168666

308

Trần Thị Phương

Phó Bí thư Đảng ủy - CT HĐND

Xuân Liên

0962.633.998

309

Nguyễn Thị Hằng

Phó Chủ tịch HĐND

Xuân Liên

0977.280.139

310

Mai Anh Lý

Chủ tịch UBND

Xuân Liên

0981.217.989

311

Hoàng Thị Tâm

Phó Chủ tịch UBND

Xuân Liên

0986.129.132

312

Nguyễn Thị Nhi

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Xuân Liên

0984.412.378

313

Phan Danh Thắng

Chủ tịch Hội Nông dân

Xuân Liên

0975.704.383

314

Trần Thị Hường

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xuân Liên

0989.294.475

315

Hoàng Ngọc Thắm

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Xuân Liên

0963.952.177

316

Trần Văn Hoan

Bí thư Đoàn Thanh niên

Xuân Liên

0978.958.678

317

Cao Thị Thanh Quế

Công chức Văn phòng

Xuân Liên

0987.836.740

318

Hoàng Minh Thảo

Công chức Địa chính

Xuân Liên

0989.905.446

319

Trần Đức Thọ

Công chức Nông nghiệp

Xuân Liên

0985.762.619

320

Nguyễn Thị Hiền

Công chức Văn hóa

Xuân Liên

0349.494.463

321

Trịnh Thị Thu Trang

Công chức LĐ-TB&XH

Xuân Liên

0978.123.868

322

Lê Thị Quế

Công chức Kế toán

Xuân Liên

0984.258.515

323

Bùi Hoài Nam

Trưởng Công an

Xuân Liên

0916.476.286

324

Hồ Xuân Quang

Chỉ huy trưởng BCHQS

Xuân Liên

0965.846.423

325

Trần Thị Hương

Công chức Tư Pháp

Xuân Liên

0976.979.655

326

Phan Thị Hương

Công chức kế toán

Xuân Liên

0986.904.253

327

Trần Đức Lâm

Bí thư Đảng ủy + Chủ tịch HĐND

Cương Gián

0962.702.939

328

Trần Thị Thủy

Phó Bí thư Đảng ủy

Cương Gián

0972.010.666